Prace rozpoczęto w październiku 2013 roku. W ramach inwestycji w piwnicy bloku zabiegowego przygotowano szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne. Oddział zajmuje teraz ponad 600 m kw parteru bloku zabiegowego. Zwiększono liczbę stanowisk intensywnej terapii do 12.

Do czasu przebudowy oddział dysponował 8 stanowiskami – była to liczba niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Za zwiększeniem liczby łóżek intensywnej opieki medycznej przemawia także to, że w strukturach szpitala funkcjonuje 7 oddziałów zabiegowych: neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, położniczo-ginekologiczny, otolaryngologii, urologii oraz okulistyki z pododdziałem okulistyki dziecięcej.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje od 37 lat. W ostatnich pięciu latach hospitalizował 1067 pacjentów i cieszy się opinią jednego z najlepszych oddziałów intensywnej opieki medycznej w województwie śląskim. Na oddziale leczy się pacjentów w bardzo ciężkim stanie, a skuteczność procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest znacznie wyższa aniżeli średnia wojewódzka. Tutaj też pobierane są narządy do transplantacji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju od zawsze funkcjonował jako placówka przygotowana do przyjmowania poszkodowanych w najcięższych wypadkach, w tym masowych w przemyśle górniczym. Z uwagi na funkcjonowanie w pobliżu kopalń, tras szybkiego ruchu i autostrad szpital jest bardzo dobrze przygotowany na zabezpieczenie medyczne poszkodowanych w katastrofach i wypadkach.