Przy zastosowaniu leku w szpitalu kluczowe znaczenie ma aktualny stan wiedzy medycznej. Decyzja lekarza o zastosowaniu lub zamianie terapii nie może być podyktowana wyłącznie tym, jakie leki szpital kupił w przetargu. Te ważne dla pacjentów zapisy są w uzasadnieniu wyroku WSA
Natalia Łojko
05.12.2018
Opieka zdrowotna
Obowiązkiem sądu administracyjnego, który rozpoznaje skargę strony od decyzji administracyjnej, jest czynienie własnych ustaleń na podstawie akt sprawy. Sąd nie może opierać się jedynie na treści zaskarżonej decyzji. Jeśli sąd nie wypełni swojego obowiązku, proces musi być prowadzony ponownie - orzekł NSA.
Aleksandra Partyk
05.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
System się ciągle zawiesza, dlatego są regiony, gdzie bardzo wielu lekarzy nadal wystawia zwolnienia w wersji papierowej – podaje Porozumienie Zielonogórskie. Od 1 grudnia br. obowiązuje wystawianie zwolnień tylko w wersji elektronicznej, ale lekarze nadal orzekają także na papierowych dokumentach, które nie zawsze akceptują pracodawcy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.12.2018
Opieka zdrowotna
Zasadniczym, jeżeli nie jedynym, celem połączenia trzech szpitali klinicznych należących do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest ukrycie faktycznego bankructwa Dziecięcego Szpitala Klinicznego poprzez rozłożenie jego ogromnego zadłużenia na wszystkie trzy łączone lecznice– podkreśla zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. We wtorek odbyła się pikieta dotycząca połączenia szpitali WUM.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.12.2018
Finansowanie zdrowia
Lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego w Zamościu popełnił błędy w terapii i diagnostyce pacjentki. - Poza tym przeprowadził krępujące badanie per rectum przy otwartych drzwiach do gabinetu naruszając prawo do poszanowania intymności pacjentki – potwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
04.12.2018
Opieka zdrowotna
Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.
Aleksandra Partyk
04.12.2018
Opieka zdrowotna
Sądy lekarskie rozpoznawały sprawę lekarza dentysty obwinionego m.in. o to, że zastosował u pacjenta nieprawidłowe leczenie stomatologiczne. Sądy zgodnie uznały lekarza za winnego przewinień dyscyplinarnych. Ustalenia te nie pokrywały się jednak z treścią postawionego obwinionemu zarzutu. To niedopuszczalne - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
03.12.2018
Opieka zdrowotna
Lekarze od poniedziałku muszą wystawiać zwolnienia elektroniczne. Ale narzekają, że nie mogą tego robić, bo w pierwszy roboczy dzień obowiązywania nowych przepisów platforma ZUS nie działa. Według ZUS najpierw było wszystko w porządku, ale potem prezes przyznała, że były pewne zakłócenia.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Opieka zdrowotna
Minister sprawiedliwości chce przyznać wyższe stawki za godzinę pracy biegłego lekarza. Ma to motywować lekarzy do przyjmowania zleceń z sądów i prokuratury i szybsze ich wykonywanie, ale wzrost kosztów ekspertyz medycznych może też ograniczyć obywatelom dostęp do sądów.
Katarzyna Nowosielska
03.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Skoro zapisy statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej nie przewidywały okoliczności odwołania członków rady społecznej, rada gminy nie mogła odwołać ich przed upływem kadencji. Najpierw powinna uzupełnić statut – stwierdził WSA we Wrocławiu.
Robert Horbaczewski
03.12.2018
Samorząd terytorialny

Lekarze już muszą wystawiać e-zwolnienia 

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Od soboty 1 grudnia lekarze zwolnienia mogą wystawiać tylko w formie elektronicznej. Wersja papierowa może być wykorzystywana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu, braku Internetu lub wizyty domowej.
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W operacji pacjentki czynnie uczestniczył syn ordynatora, student pierwszego roku fizjoterapii, m.in.: trzymał haki, szył skórę, zakładał cewnik oraz przyszywał dren. - Udział osoby nieuprawnionej naruszył godność pacjentki i prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością – potwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
01.12.2018
Opieka zdrowotna
Dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego sprzed blisko dwóch lat osoba przebywająca w ramach środka zabezpieczającego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym ma prawo do bycia wysłuchanym przez sąd i przedstawienia swojego stanowiska. Jak pisze dr Marcin Mazur, na podstawie wyroku TK można już to uprawnienie egzekwować, ale potrzebne są jeszcze odpowiednie zmiany w prawie.
Marcin Mazur
01.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Tajemnice lekarskie z dokumentacji powinien uchylać sąd, a nie prokurator – ocenił rzecznik praw obywatelskich. I zwraca uwagę na rozbieżność w stosowaniu art. 226 kpk, który reguluje kwestię wykorzystania jako dowodów w postępowaniu karnym dokumentów zawierających tajemnicę zawodową.
Krzysztof Sobczak
30.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Ponad 62 proc. zwolnień jest już wystawianych w formie elektronicznej. W Płocku, Szczecinie, Bydgoszczy, Słupsku, Siedlcach i w Warszawie to ponad 70 proc. Najgorzej pod tym względem jest w regionie rzeszowskim, gdzie e-zwolnień jest poniżej 45 proc.
Krzysztof Sobczak
30.11.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Od 1 grudnia obowiązkowe będą zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA - lekarze nie będą już mogli wypisywać papierowych druków. ZUS szykuje się na zwiększone zainteresowanie lekarzy, pacjentów oraz pracodawców i 30 listopada wydłuża godziny pracy, a od 3 grudnia uruchamia specjalną infolinię.
Agnieszka Matłacz
30.11.2018
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
20 procent leków, które są teraz sprzedawane na polskim rynku pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa. Wiele z nich to leki innowacyjne, które nie mają zamienników, stosowane np.: w onkologii i kardiologii. Tych leków może po Brexicie zabraknąć w polskich aptekach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Farmacja
Rzecznik Praw Dziecka  podkreśla, że w Polsce wzrasta liczba prób samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci. Niestety dzieci z myślami samobójczymi mają opóźniony dostęp do pomocy specjalistycznej, nie mogą także liczyć na odpowiednie wsparcie w szkołach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Uchwała w sprawie zmiany statutu zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, powinna zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przesądza o tym charakter aktu i zawarte w nim postanowienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Od 1 listopada 2018 r. lekarze rodzinni otrzymają ponad 154 zł na pacjenta, ta stawka jeszcze wzrośnie o blisko 5 zł do października przyszłego roku. Dostaną także więcej pieniędzy za każdego zapisanego do nich pacjenta w wieku 40-65 lat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Strata z działalności statutowej szpitala nie może obniżać dochodu podlegającego opodatkowaniu. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.
Anna Olbrych
29.11.2018
CIT Opieka zdrowotna
Fizjoterapeuci będą mogli wykonywać zawód w ramach indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. 28 listopada br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności leczniczej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Ojczym niepełnosprawnego dziecka zaprzestał pracy, by się nim opiekować. Nie może adoptować...
Aleksandra Partyk
29.11.2018
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Co piąty z członków wojewódzkich komisji ds. błędów medycznych został powołany bez rzetelnej weryfikacji spełniania ustawowych wymogów, a nawet sprzecznie z obowiązującym prawem – podaje NIK. Izba podkreśla, że system pozasądowy orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzony przez komisje nie zapewnia skutecznego dochodzenia odszkodowania
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy, które będą obowiązywać do końca 2019 r. Oznacza to, że wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po pierwszym grudnia, tak jak dotychczas. Strony mają też współpracować we wdrażaniu e-recept i e-skierowań.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Opieka zdrowotna
W środę lekarze z kilku największych organizacji zrzeszających lekarzy podtrzymali, że od 1 grudnia br., gdy będą musieli wystawiać zwolnienie tylko w wersji elektronicznej, część z nich zamiast wystawiać e-zwolnienia, o czasowej niezdolności do pracy będzie orzekać na ich własnych drukach. ZUS podkreśla, że taki dokument pacjent też może przynieść do pracodawcy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.11.2018
Opieka zdrowotna
Ratownicy medyczni otrzymają dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zakłada przekazanie przez lecznice do NFZ danych o tym, ilu ratowników medycznych, pielęgniarek systemu ratownictwa i dyspozytorów medycznych kwalifikuje się do takich podwyżek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.11.2018
Opieka zdrowotna
Systematyczne zwiększa się dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Opieka zdrowotna
Skoro rady lekarskie mogą przekazywać dane lekarzy podmiotom komercyjnym, to Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie mógł zakazać ich przetwarzania w internecie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dlatego egzotyczne spółki na całym świecie mają dostęp do informacji o polskich lekarzach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Opieka zdrowotna RODO
Lecznice od połowy 2019 r. na koniec każdego dnia roboczego mają do Funduszu przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie. - By nie obciążać niepotrzebnie małych poradni i jednostek, które nie dysponują odpowiednim systemem informatycznym, dajemy dyrektorom oddziałów NFZ możliwość zwolnienia z tego obowiązku – podaje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.11.2018
Opieka zdrowotna