Informację, że prof. Łukasz Szumowski rezygnuje z mandatu poselskiego, potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Przy okazji ujawnił, czym zajmie się były szef Ministerstwa Zdrowia.

Nowe stanowisko

Prof. Łukasz Szumowski obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologicznego po prof. Tomaszu Hryniewieckim, który objął funkcję pełnomocnika ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032.

Szumowski z Narodowym Instytutem Kardiologicznym związany jest od 20 lat, kieruje w nim Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. Prof. Łukasz Szumowski jest specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii. W latach 2016 – 2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2018 – 2020 ministrem zdrowia. Zastąpił Konstantego Radziwiłła w trudnym dla resortu momencie (trwał protest rezydentów). Szumowski negocjował z młodymi lekarzami warunki zawartego później porozumienia, którego efektem jest tzw. ustawa 6 proc., w myśl, której nakłady na ochronę zdrowia mają systematycznie rosnąć do poziomi 6,8 proc. PKB. Prof. Szumowski dymisję ze stanowiska ministra zdrowia złożył w sierpniu 2020 roku. Był pierwszym ministrem zdrowia, który musiał stawić czoła wyzwaniu, jakim był w 2020 roku wybuch pandemii COVID-19.

MZ i wątpliwe zakupy respiratorów

Ministerstwo Zdrowia, którym kierował Łukasz Szumowski, w kwietniu 2020 roku podpisało umowę na dostawę respiratorów z firmą E&K, reprezentowaną przez byłego handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego. Rząd po zawarciu umowy na 200 milionów złotych wypłacił 154 miliony złotych zaliczki. E&K nie wywiązała się ze zobowiązań. Z 1241 zamówionych respiratorów dostarczono jedynie 200 i to z opóźnieniem, niekompletnych, bez gwarancji, serwisu i części zamiennych.

W 2021 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Szumowskiego i ówczesnego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego w sprawie zakupu respiratorów.

Kto zajmie miejsce Szumowskiego w Sejmie

Na miejsce Szumowskiego w Sejmie wejdzie Rafał Romanowski, który obecnie jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Romanowski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że zrobi to z godnością i pełną odpowiedzialnością.