Sąd apelacyjny uznał, że tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych i oddalił powództwo o zadośćuczynienie na rzecz żony i syna mężczyzny, który był źle diagnozowany i leczony. W ocenie Prokuratora Generalnego ten wyrok to naruszenie praw człowieka. Skierował w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
10.01.2019
Opieka zdrowotna
Profilaktyczna mastektomia została zakwalifikowana jako świadczenie gwarantowane. Przewidziana będzie u pacjentek z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2019
Opieka zdrowotna
Lekarze nie będą musieli badać czy konkretna osoba ubiegająca się o dostęp do informacji spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Prezydent w środę podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w dostępie do informacji medycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2019
Opieka zdrowotna
Z unijnej dyrektywy tytoniowej wynika, że po 20 maja br. każda paczka papierosów powinna mieć unikalny kod, by móc ją skanować i śledzić jej drogę od fabryki do sklepu. Problem polega na tym, że nadal w Polsce nie ma przepisów, które pozwalają na uruchomienie takiego systemu. Dla naszej gospodarki to fatalna informacja: Polska to największy producent gotowych wyrobów tytoniowych w Europie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia podaje, że wspólnie z Ministerstwem Środowiska prowadzą prace mające na celu zdiagnozowanie możliwości podziału zadań dla organów administracji wynikających z obowiązku instalowania separatorów amagamatu w gabinetach stomatologicznych. Mają one określić jakie organy będą odpowiedzialne za kontrolę i sankcje wobec podmiotów ujętych w rozrządzeniu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2019
Zawody medyczne
Brak odpowiedniej liczby kontroli, nienakładanie kar mimo stwierdzonych nieprawidłowości, brak monitorowania obrotu lekami to najważniejsze ustalenia NIK, która zbadała rynek farmaceutyczny w Polsce. Mimo zmiany przepisów, nadal rośnie lista leków ratujących życie, których nie można kupić w polskich aptekach, bo są wywożone zagranicę.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2019
Farmacja
W pierwszym kwartale tego roku powinna zostać wprowadzona porada pielęgniarska. Wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia osobno zapłaci za wizytę, podczas której pielęgniarka zbada pacjenta i wypisze receptę na kontynuację leczenia, albo przyjmie chorego, który z objawami np. przeziębienia zgłosi się do przychodni - zapowiada wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2019
Zawody medyczne
W Polsce jest 14,5 tysiąca aptek i punktów aptecznych, z czego 97 procent jest już podłączonych do systemu i może realizować elektroniczne recepty - podał we wtorek resort zdrowia. Za rok już wszystkie placówki medyczne - w tym szpitale i przychodnie, będą musiały wystawiać e-recepty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2019
Farmacja
Po interwencji Rzecznika Praw Pacjenta głuchoniemy pacjent niepełnosprawny intelektualnie w stopniu znacznym został w grudniu ubiegłego roku zwolniony przez sąd z przymusowego pobytu w szpitalu. Wcześniej skierował ją tam także sąd rejonowy. Sprawę skierował dom pomocy społecznej (DPS), w którym pacjent przebywał.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Dokument zakłada stworzenie spójnego programu walki z rakiem. Minister Zdrowia ma przedstawić go rządowi do końca września 2019 r. Sprawa jest pilna, bo każdego dnia diagnozuje się raka u około 300 mieszkańców Polski, a 220 z tego powodu umiera.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 lutego br. wznowi działalność oddział psychiatrii dziecięcy w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w podwarszawskim Józefowie. Oddziałem pokieruje konsultant wojewódzka ds. psychiatrii dzieci i młodzieży dr Lidia Popek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2019
Opieka zdrowotna
Prokuratura - jak ustaliło Prawo.pl - skierowała do sądów 45 pozwów o zasądzenie zadośćuczynienia za nielegalne testowanie szczepionki ptasiej grypy. Lista stwierdzonych nieprawidłowości jest duża - pacjenci nie byli informowani o badaniu klinicznym, kobietom nie wykonywano koniecznych testów ciążowych, szczepione były osoby chore i pod wpływem alkoholu.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2019
Prokuratura Opieka zdrowotna
Pielęgniarki mogą już wypisywać recepty i wystawiać zlecenia na wyroby medyczne. W pierwszym kwartale tego roku mają jednak zyskać nowe uprawnienie - poradę pielęgniarską - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Pielęgniarka będzie mogła przyjąć pacjenta, zbadać go, czy skierować na badania laboratoryjne. Narodowy Fundusz Zdrowia osobno zapłaci za taką wizytę.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2019
Zawody medyczne
W całym kraju ponad 99 proc. lekarzy wystawia elektroniczne zwolnienia – poinformowała w poniedziałek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Jej zdaniem lekarze docenili korzyści, jakie niesie elektronizacja i zauważyli, że ich obowiązki uległy dzięki temu ograniczeniu.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Opieka zdrowotna
Do konsultacji publicznych skierowany został w poniedziałek projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który ma wdrożyć unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Farmacja
Pacjenci, którym przysługują wyroby medyczne - m.in. aparaty słuchowe czy pompy insulinowe - będą mogli potwierdzić uprawnienia do korzystania z refundacji przez internet - w oddziale NFZ. Dotychczas taka weryfikacja dokonywana była się aż trzykrotnie - przez lekarza, urzędnika Funduszu i w aptece lub sklepie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.01.2019
Opieka zdrowotna
Od początku 2019 roku obowiązuje przepis, który wymaga od prawie wszystkich gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego w celu usuwania rtęci ze ścieków. Taki sprzęt posiada zaledwie 5 proc. placówek, a musi je kupić ponad 30 tys. praktyk. Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań w tym zakresie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.01.2019
Zawody medyczne
Mimo że działalność apteczną może rozpocząć już tylko magister farmacji, przedsiębiorcy nie mający do tego uprawnień skupują istniejące placówki oferując im uzależniające franczyzy. Tymczasem po zmianie prawa liczba aptek w Polsce zmniejszyła się.
Katarzyna Nowosielska
04.01.2019
Farmacja
W czwartek, na wniosek grupy posłów, zwołano dodatkowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Dotyczyło ono rzekomych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia podczas refundacji leków.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Farmacja
Dostępne w polskim systemie podatkowym narzędzia, które mają wpływ na zdrowie Polaków, nie są wykorzystywane. Projektowane przepisy nie do końca korespondują z rosnącymi problemami z dietą. Przykładem może być nowa matryca stawek VAT – wynika z najnowszego raportu CRIDO.
Krzysztof Koślicki
03.01.2019
VAT
U lekarza rodzinnego pacjent ma zrobić wiele nowych badań m.in.: zdiagnozować boreliozę, zbadać stężenie ferrytyny, które pozwala ocenić poziom żelaza we krwi oraz witaminy D3. Zdaniem lekarzy rodzinnych w projekcie podano nierealne ceny badań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce, by część szpitali została wyłączona z krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu lecznice nie byłyby zaliczane do operatorów usług kluczowych i nie musiałyby spełniać dodatkowych, kosztownych wymagań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na którego obszarze nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Powód oznaczył jako stronę pozwaną szpital, który został wykreślony z KRS z uwagi na połączenie z innym szpitalem. W toku postępowania następca prawny szpitala brał udział w sporze. Sąd trafnie uznał więc, że powód, oznaczając stronę pozwaną, popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
02.01.2019
Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Prawie 370 tys. złotych kary zapłaci firma Promed za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów polegające na tym, że sprzedawała pakiety medyczne podczas spotkań zapowiadanych jako badania, a gdy konsument chciał odstąpić od umowy, firma odmawiała.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Uchwała rady miasta w sprawie zmiany statutu podmiotu leczniczego to akt prawa miejscowego, który powinien zostać dla swojej ważności opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to zachodzi istotne naruszenie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
01.01.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Cesarskie cięcie nie jest zabiegiem obojętnym dla dziecka i matki. Decyzja o porodzie tą metodą może zapaść wyłącznie, gdy są ku niej bezwzględne wskazania, dlatego szpital nie odpowiada za komplikacje przy porodzie, których nie można było przewidzieć, a których by uniknięto przeprowadzając ten zabieg - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
31.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Placówki medyczne są źródłem zakażeń m.in. dlatego, że oszczędzają na zakupach jednorazowego sprzętu, a personel medyczny nie myje rąk i nie dezynfekuje stetoskopów. Nieprzestrzeganie procedur coraz częściej ma swój finał w sądzie - jednak to pacjent musi udowodnić, że został zakażony w szpitalu.
Katarzyna Nowosielska
29.12.2018
Opieka zdrowotna
Z przepisów prawa nie wynika, aby organ inspekcji farmaceutycznej mógł wydać decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę apteki ogólnodostępnej dopiero po uzyskaniu stosownej opinii okręgowej rady aptekarskiej. Taka opinię stanowi jedynie jeden z dowodów podlegających ocenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
28.12.2018
CIT Farmacja