Oddziały wojewódzkie NFZ zyskały 1,18 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) - 953,8 mln zł; leczeniu szpitalnym - 228,2 mln zł i rehabilitacji leczniczej - 5,3 mln zł.

Korekty w planie finansowym NFZ zostały zaakceptowane przez resorty finansów i zdrowia. To trzecia zmiana planu finansowego NFZ na 2021 rok w pełnym trybie.

Czytaj też: Jakość w ochronie zdrowia będzie, ale tylko na papierze

Jaki podział środków

- Dostosowanie planu finansowego NFZ do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pokazuje, że na bieżąco analizujemy sytuację finansową funduszu i elastycznie reagujemy m.in. na korzystne dla pacjentów zmiany w wycenie świadczeń medycznych, zapewniając ich sfinansowanie w ramach planu na ten rok – zaznacza Filip Nowak, prezes NFZ.

Fundusz poinformował, że przesunięcie środków z planu centrali NFZ do planów oddziałów wojewódzkich ma związek z wyodrębnieniem świadczeń AOS z ryczałtu PSZ: ponad 553,8 mln zł; zwiększeniem wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w AOS: 400 mln zł oraz zmianą taryfy świadczeń opieki zdrowotnej o przeszło 233,5 mln zł, w tym w zakresie świadczeń onkologicznych: ponad 228,2 mln zł oraz w zakresie leczenia chorych ze śpiączką: 5,3 mln zł. Podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpił na podstawie obowiązującego algorytmu.

NFZ wyjaśnia, że oddziały wojewódzkie NFZ przeliczyły już wysokość ryczałtu dla szpitali PSZ, który wzrósł o ponad 7 proc. Tzw. szpitale sieciowe otrzymają ostatecznie ponad 1,2 mld zł. Oczekiwane przez dyrektorów szpitali zmiany w wysokości ryczałtu ogłosili minister Adam Niedzielski i Filip Nowak, p.o. prezes NFZ. Wtedy zakładaliśmy, że wyższy ryczałt przyniesie szpitalom PSZ ponad 730 mln zł. Wzrost o 500 mln zł w stosunku do prognoz jest efektem wydłużenia okresu rozliczeniowego w umowach PSZ do końca 2021 r.

Pierwsza transza tych środków już w październiku trafiła do szpitali. Pozostała część znajdzie się na kontach szpitali - jak zapewnia NFZ - jeszcze w tym roku. Pieniądze te są wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2021 roku.

NFZ podnosi, że wyższy ryczałt dla szpitali pozwoli m.in. na wzrost wynagrodzenia dla personelu niemedycznego. Ze zmian skorzystają w dużej części szpitale powiatowe. Dla średniej wielkości szpitala powiatowego II stopnia PSZ wzrost ryczałtu oznacza dodatkowo ponad 2,4 miliona złotych w perspektywie pół roku. Z kolei średniej wielkości szpital powiatowy I stopnia PSZ otrzyma dzięki wyższemu ryczałtowi ponad 930 tys. zł na II półrocze 2021 roku.

(PAP/Ret)