Tylko uproszczenie przepisów ułatwi pomoc bezdomnym

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Z problemem osób bezdomnych łatwiej uporają się organizacje pozarządowe niż odpowiedni rzecznik rządu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze lepiej przeznaczyć na efektywną pomoc dla takich osób – uważa Mirosława Widurek, przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Józef Kielar
08.02.2020
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Naczelny Sąd Administracyjny wydał siedem orzeczeń kwestionujących działania inspekcji farmaceutycznej, która odmawiała zezwolenia na prowadzenie połączonych aptek. Samorząd aptekarski uważa jednak, że te wyroki nie wpływają na zakaz koncentracji placówek farmaceutycznych do 1 proc. w regionie.
Katarzyna Nowosielska
07.02.2020
Farmacja
Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i zakłada likwidację Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Za odrzuceniem było 51 senatorów, 45 było przeciw, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Ustawa zostanie ponownie przekazana do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Opieka zdrowotna
Do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty posłowie zgłoszą poprawki, które minister zdrowia wypracował wspólnie z rezydentami. Znajdzie się w nich m.in. przepis, który umożliwi młodym lekarzom trzykrotną zmianę specjalizacji.
Katarzyna Nowosielska
06.02.2020
Zawody medyczne
Pacjenci wykryli prawie 800 nieprawidłowości rozliczeniach lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość usług medycznych, z których zainteresowani nigdy w gabinecie lekarskim nie skorzystali, albo skorzystali i zapłacili za to z własnej kieszeni a nie powinni, wyniosła prawie 217 mln zł.
Katarzyna Nowosielska
06.02.2020
Finansowanie zdrowia
Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs, który wyłoni nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla pierwszego poziomu referencyjnego. Przeznaczy na ten cel prawie 38 mln zł.
Katarzyna Nowosielska
05.02.2020
Pacjent
Rząd chce aby napoje słodzone oraz napoje alkoholowe były droższe o 1 zł droższe. Zamierza w ten sposób zniechęcać społeczeństwo do spożywania nadmiernej ilości cukru, który prowadzi do otyłości, a w konsekwencji do cukrzycy. Pieniądze z podatku cukrowego mają trafić do NFZ i samorządów.
Katarzyna Nowosielska
04.02.2020
250 mln zł wyda rząd w tym roku na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, a w kolejnych latach fundusze mają być jeszcze wyższe. Pieniądze mają być m.in. przeznaczone na badania przesiewowe w kierunku wykrywania nowotworów. Rząd przyjął we wtorek uchwałę w sprawie tego programu na lata 2020 -2030.
Katarzyna Nowosielska
04.02.2020
Instytuty badawcze będą mogły szybciej wydawać lekarzom certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Tak wynika z autopoprawki do projektu noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą dziś przyjął rząd. Zmiany mają ułatwić podejmowanie pracy na terenie Polski cudzoziemcom spoza obszaru Unii Europejskiej.
Katarzyna Nowosielska
04.02.2020
Zawody medyczne
Pacjent dowiedział się o nosicielstwie wirusa HCV po blisko dwóch dekadach od zakażenia go w stacji krwiodawstwa. Wystąpił do sądu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa. Sąd pierwszej instancji uwzględnił zarzut przedawnienia roszczenia. Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Warszawie, który nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.
Marek Sondej
04.02.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Lekarz może przymusowo zatrzymać w szpitalu pacjenta podejrzanego zarażeniem koronawirusem, a gdyby pacjent odmawiał współpracy, może wezwać na pomoc policję. Na razie nie stwierdzono go w Polsce, ale szpitale nie do końca są gotowe na walkę z epidemią, bo brakuje m.in. maseczek dla pacjentów.
Katarzyna Nowosielska
03.02.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 roku po raz pierwszy przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej ponad 80 mld zł, jednak pacjenci w zasadzie nie odczuli zmian w dostępności świadczeń. Liczba wszystkich osób oczekujących na świadczenia spadła, ale wzrosła np. liczba oczekujących i czas oczekiwania na rehabilitację.
Agnieszka Matłacz
03.02.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Lekarze uciekają z ratownictwa medycznego

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W karetce transportującej obłożnie chorą osobę potrzebny jest lekarz, ale nie ma chętnych do tej pracy. Zdaniem samorządu lekarskiego przepisy o ratownictwie medycznym stawiają wymagania, które trudno jest spełnić. Szczególnie, że w całym systemie ochrony zdrowia jest poważny deficyt lekarzy.
Katarzyna Nowosielska
03.02.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Planowane na poniedziałek 3 lutego spotkanie lekarzy rezydentów i kierownictwa Ministerstwa Zdrowia odwołano. Resort zapowiada nowy termin i tłumaczy się sytuacją związaną z działaniami zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego.
Patrycja Rojek-Socha
02.02.2020
Opieka zdrowotna

W Rzymie wyizolowano koronawirus

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Minister zdrowia Roberto Speranza poinformował, że to wiadomość o znaczeniu "globalnym" i, że dzięki temu łatwiej będzie go leczyć. Koronawirus został wyizolowany w rzymskim szpitalu zakaźnym.
Patrycja Rojek-Socha
02.02.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zgoda pacjenta, czyli zgoda na przeprowadzenia badania, zabiegu lub innej procedury medycznej, jest aktem ściśle regulowanym. W jaki sposób może na poprawiać wyniki leczenia - tłumaczy dr Piotr Lodziński z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Piotr Lodziński
02.02.2020
Pacjent Opieka zdrowotna

Są zalecenia w związku z zagrożeniem koronawirusem

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W szpitalach i na oddziałach zakaźnych mają zostać wydzielone izolatki zapewniające izolację oddechową, a pomieszczenia pełniące funkcje punktu konsultacyjnego lub Izby Przyjęć powinny być zabezpieczone w środki ochrony osobistej termometry, pulsoksymetr - zaleca krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban.
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Każdy lekarz powinien odnosić się z szacunkiem do personelu medycznego. Lekarz popełnił delikt dyscyplinarny, bo nie miał prawa w czasie ratowania życia pacjenta atakować słownie pielęgniarki i jej męża - orzekł Sąd Najwyższy i utrzymał w mocy karę upomnienia. Potwierdził, że przewinienie miało związek z wykonywaniem zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2020
Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

WHO: Międzynarodowy alert w związku z koronawirusem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. To wymaga skoordynowanej reakcji państw - wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Pacjent biorący udział w badaniu klinicznym będzie miał podwójną ochronę finansową, a firmy farmaceutyczne jako sponsorzy zapłacą mniejsze składki na ubezpieczenie. Nowe przepisy mają wesprzeć też niekomercyjne badania kliniczne, które są finansowane z pieniędzy publicznych.
Katarzyna Nowosielska
31.01.2020
Finansowanie zdrowia Farmacja
Zakaz łączenia pracy przez lekarzy w placówkach publicznych, szczególnie w szpitalach, z pracą w praktyce prywatnej mógłby – z różnych powodów – dać impuls do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych publicznej ochrony zdrowia. Bez tego zakazu nacisk na reformę jest mniejszy, bo i lekarze jakoś sobie radzą – uważa dr Krzysztof Bukiel
Józef Kielar
31.01.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Powódka twierdziła, że pozwany szpital nieprawidłowo ją leczył. Wskazywała, że dołączona do akt dokumentacja medyczna była niekompletna. Tego rodzaju twierdzenia nie okazały się przekonujące. Wpisy dotyczące diagnostyki powódki nie zostały skutecznie zakwestionowane - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
31.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja ustawy wprowadzającej tzw. podatek cukrowy. Nie ma w niej dodatkowej opłaty od reklamy suplementów diety, ale pojawiły się wysokie kary. Wysokość opłaty została też zróżnicowana. Przedsiębiorcy ostrzegają jednak premiera, że ten projekt uderzy w małe i średni firmy.
Jolanta Ojczyk
30.01.2020
Prawo gospodarcze

MEN nie chce obowiązku szczepień przy rekrutacji do przedszkoli

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi podstaw, aby zmieniać ustawowe kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka - tak resort zareagował na postulaty w tej sprawie zgłaszane przez niektóre samorządy. Także RPO sugerował ustawowe mobilizowanie rodziców do obowiązkowych szczepień dzieci.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Lekarze rodzinni nie chcą zakładać pacjentom specjalnych kart do terapii leczenia bólu, twierdząc, że minister zdrowia nakłada na nich nowe obowiązki biurokratyczne. Takie stanowisko przedstawili w ramach konsultacji projektu przepisów, które mają wprowadzić standard organizacyjny leczenia bólu.
Katarzyna Nowosielska
30.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W warunkach słabnącego pulsu płodu należało wcześniej zakończyć poród - stwierdzili eksperci położnicy w opinii sądowej. Na tej podstawie Sąd Najwyższy utrzymał w mocy karę dla lekarki, która nie zdecydowała się na przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Zaniedbanie to doprowadziło do urodzenia się dziecka z poważnymi wadami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2020
Od początku tego roku pogłębiają się problemy w funkcjonowaniu niektórych rozwiązań systemu e-zdrowia (e-zwolnienia, podpisu certyfikatem ZUS oraz weryfikację w e-WUŚ) - alarmują lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). Podjęli w tej sprawie interwencję w resorcie zdrowia, a Ministerstwo zapewnia, że pracuje nad ich usprawnieniem.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

e-ZLA - nowy kreator do wystawiania e-zwolnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma nowy kreator do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Teraz wystarczą tylko dwa kroki w systemie, aby utworzyć e-ZLA. Pojawiły się też kolejne funkcje na profilu lekarza - informuje ZUS.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, chce aby ministerstwo zdrowia wyliczyło dokładnie skutki wprowadzenia tzw. podatku cukrowego. Jego zdaniem te analizy dołączone do projektu, są zbyt ogólne i nie pokazują wpływu nowej daniny na konkurencyjność rynkową.
Jolanta Ojczyk
29.01.2020
Małe i średnie firmy

Dyrektorzy szpitali coraz bardziej bezradni wobec żądań lekarzy

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarze walczą o podwyżki i coraz częściej składają wypowiedzenia umów w szpitalach. Bywa, że tylko po to aby zgłosić się w nowym konkursie na to samo stanowisko i skorzystać z lepszej oferty. A nowy rok oznacza nowe żądania płacowe w wielu szpitalach, szczególnie ze strony anestezjologów, psychiatrów, pediatrów.
Katarzyna Nowosielska
29.01.2020
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne