Od 9 lutego zmienią się przepisy o wydawaniu dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Lekarze nie będą musieli badać czy konkretna osoba ubiegająca się o taki dostęp spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw, przepisy nie precyzują jednak w jakiej formie ma to zrobić i jak podmioty medyczne mają się o tym dowiedzieć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.02.2019
Opieka zdrowotna
Projekt rozporządzenia, które wprowadzi tzw. poradę pielęgniarską, trafi niebawem do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała w czwartek, że rozporządzenie jest już po uzgodnieniach wewnątrzresortowych i niebawem ujrzy światło dzienne.
Agnieszka Matłacz
07.02.2019
Opieka zdrowotna
Prawo nie przewiduje kar dotyczących bezpośrednio niewykonywania obowiązków związanych ze stosowaniem dyrektywy fałszywkowej – podkreśla Naczelna Rada Aptekarska. Firmy alarmują, że apteki są gotowe, ale nie działa sprawnie platforma umożliwiająca weryfikację i wycofywanie z apteki potencjalnie sfałszowanych produktów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Farmacja
Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedział, że za kilka miesięcy zaczną kontrolować minimalne normy zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 stycznia br. Prezes podał także, że – dzięki planowanym zmianom w prawie – kontroli w lecznicach będzie więcej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Zawody medyczne
Do 100 tys. zł kary ma grozić za nieprzekazanie próbki papierosów do laboratorium kontrolującego składniki dymu, a 3,50 zł ma kosztować tysiąc kodów na paczki. Bez tego po 20 maja br. nie będzie można sprzedawać papierosów. Producenci narzekają, że stawki za kody są dwa razy wyższe niż sugerowała KE.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Opieka zdrowotna
W sobotę 9 lutego mija termin wdrożenia tzw. dyrektywy fałszywkowej i od tego dnia wszystkie leki muszą mieć specjalne kody, a apteki czytniki, by je odczytać. Firmy alarmują, że apteki są gotowe, ale na trzy dni przed godziną „zero” 30 proc. z nich nadal nie uzyskało dostępu do platformy umożliwiającej weryfikację i wycofywanie z apteki potencjalnie sfałszowanych produktów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.02.2019
Farmacja

ZUS: Wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Większość lekarzy wystawia już zwolnienia w formie elektronicznej. Od 1 grudnia ubiegłego roku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 28 tys. papierowych zaświadczeń, stanowi to niecałe 0,6 procent wszystkich zwolnień - poinformował w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel ponad 37 mln zł. To pozwoli wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.02.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale będą mogły podzielić się dyżurami. Tak, by codziennie nie wszystkie musiały mieć w pełnej gotowości zespołu na bloku operacyjnym. By poprawić obsługę w szpitalnych oddziałach ratunkowych mają być wprowadzone także jednolite zasady segregacji pacjentów oraz numerki – takie jak na poczcie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
W Narodowym Funduszu Zdrowia zostanie utworzony korpus kontrolerski, a uprawnienia kontrolne zostaną skupione w ręku prezesa Funduszu. Planowane zmiany zakładają także uproszczenie i przyspieszenie procedur kontrolnych poprzez ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do jednego dokumentu - wystąpienia pokontrolnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Takie zmiany zakładają przepisy, które we wtorek w końcu zostały przyjęte przez rząd. Z niecierpliwością czeka na nie branża tytoniowa, bo bez takich oznaczeń nie będzie można sprzedać żadnej nowej paczki papierosów po 20 maja br.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Blisko 3 tysiące łóżek w ciągu ostatniego miesiąca zostało zlikwidowanych w polskich szpitalach – podał resort zdrowia. Redukcje związane są z wprowadzeniem minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek. Najwięcej od 600 do 300 miejsc ubyło na oddziałach internistycznych, chirurgii, pediatrii oraz ginekologii i położnictwie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman podał, że udział w krajowej sieci onkologicznej oznaczałoby, że lekarze torakochirurdzy i pulmonolodzy zatrudnieni w ich placówce, mający wieloletnie doświadczenie w leczeniu raka płuca musieliby wykonywać polecenia mniej doświadczonego w takim leczeniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii bądź Szpitala w Starachowicach
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Europejski Trybunał Praw Człowieka ma zdecydować, czy dziecko urodzone przez surogatkę ma w aktach mieć wpis "matka nieznana" czy nazwisko kobiety je wychowującej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która złożyła do pytania francuskiego sądu swoją opinię prawną uważa, że powinna być stosowana ta druga zasada. Także w Polsce.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Za wprowadzenie na rynek nowego suplementu producent będzie musiał zapłacić. Wymagane będzie podanie dokładnego składu takiego preparatu i wyraźne oznaczenie na opakowaniu, że to suplement, by odróżniał się od leków. Planowane są też wysokie kary za wprowadzanie pacjentów w błąd w reklamie - np. gdy aktor, udając lekarza, sugeruje, że tego rodzaju specyfik leczy, a to nieprawda - dowiedziało się Prawo.pl. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że chce, by od 1 marca nastąpił wzrost wycen, by w ten sposób istotnie poprawiły się bilanse szpitali, zwłaszcza powiatowych. A prezes NFZ Andrzej Jacyna podał, że planowane są zmiany wycen w internie, chirurgii ogólnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć i nocnej pomocy lekarskiej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Po pierwszym miesiącu 99 proc. aptek i punktów aptecznych w Polsce jest już podłączonych do platformy P1 i może realizować e-recepty. Wystawia je 102 placówki lecznicze z 73 miast w Polsce. Teraz niemal każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest rejestrowana w systemie i udostępniana pacjentowi
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Osobie niepełnosprawnej przysługuje ulga podatkowa. Możliwość odliczenia wydatków na przewodnika osoby niewidomej wymaga jednak uprawdopodobnienia, że faktycznie zostały one poniesione. Tymczasem w toku sprawy podatniczka nie zdołała wykazać wszystkich deklarowanych wydatków - orzekł WSA w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Nieświadome kobiety coraz częściej padają ofiarami błędów popełnianych przez pseudospecjalistów medycyny estetycznej podczas powiększania ust lub wypełniania zmarszczek. Coraz więcej takich spraw trafia do kancelarii prawnych, ale nie są to łatwe sprawy, bo sfera ta nie jest dobrze uregulowana prawnie.
Katarzyna Nowosielska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Diagnosta laboratoryjny – powołując się na klauzulę sumienia – będzie mógł odmówić wykonania badania. Zmienić się mają także przepisy, zgodnie z którymi to szpital czy przychodnia będzie musiał poinformować pacjenta, gdzie indziej może uzyskać świadczenie, którego ze względu na sprzeciw sumienia, odmówił lekarz lub pielęgniarka.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
01.02.2019
Zawody medyczne

RPO: Psychicznie chorych leczyć w szpitalach, nie w więzieniach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych, skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pacjenci z grup ryzyka mają otrzymywać niskie dawki promieniowana w tomografii komputerowej i dzięki temu szybciej będzie można wykryć niepokojące zmiany. Taki program przesiewowy w raku płuca ma się rozpocząć w tym roku. Będą w nim mogli wziąć udział palacze oraz osoby, którzy rzuciły palenie w ciągu ostatnich 15 lat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale i przychodnie mają likwidować bariery, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Mogą na ten cel dostać dofinansowanie, a jednocześnie przygotowywanych jest wiele przepisów dotyczących nie tylko likwidacji barier architektonicznych, ale także wprowadzających obowiązek dostępności cyfrowej stron internetowych szpitali.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Trzy poziomy ma mieć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Opierać się ma na współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ze specjalistami ochrony zdrowia. Zmiany w psychiatrii dla dzieci i młodzieży są pilnie potrzebne, bo sytuacja jest tragiczna. Są jednak wątpliwości czy poradnie, które już teraz są przepełnione, będą w stanie wziąć na siebie dodatkowe zadania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Nie można wymagać, by to podmioty zewnętrzne finansowały funkcjonowanie szpitala. Dlatego nieterminowe przekazywanie pieniędzy przez NFZ, czy też zła gospodarka finansowa nie uzasadnia rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia. W takiej sytuacji nie ma również podstaw, by odstępować od obciążania szpitala kosztami postępowania uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
30.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Najdłużej żyją mężczyźni w Rzeszowie, a najkrócej w Piotrkowie Trybunalskim. Różnica między tymi miastami wynosi aż 7 lat. W przypadku kobiet, najdłużej żyją mieszkanki Białegostoku - ponad 84 lata, a najkrócej Rudy Śląskiej – ok. 78 lat. Polski trzydziestolatek z wyższym wykształceniem będzie żył nawet do 3,5 roku krócej, niż jego rówieśnik z Europy Zachodniej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.01.2019
Opieka zdrowotna
Po raz drugi na posiedzeniu rządu nie został przyjęty projektu ustawy wprowadzającej przepisy wykonujące tzw. dyrektywę tytoniową. Po 20 maja br. każda paczka papierosów powinna mieć unikalny kod, by móc ją skanować i śledzić jej drogę od fabryki do sklepu. Problem polega na tym, że tego systemu nie można wprowadzić bez tego projektu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna
Przepis, w myśl którego w pokojach z łóżkami dla chorych dopuszczalna byłaby się instalacja urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wymagań, jakie muszą spełnić pomieszczenia, w których wykonuje się działalność leczniczą.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić od 1 stycznia 2021 r. akredytacje dla zakładów patomorfologii. Ich badania, to podstawa leczenia nowotworów, tymczasem brakuje przestrzegania standardów - m.in. postępowania z próbkami. Problem w tym, że patomorfologów jest za mało i wprowadzenie akredytacji może spowodować, że spadnie liczba wykonywanych badań
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna