Od 8 stycznia 2020 roku recepty w postaci elektronicznej są obowiązkowe.  Co do zasady e-recepta jest ważna tylko 30 dni. Po tym terminie już nie będzie można zrealizować, choć są pewne wyjątki. Z kolei e-skierowanie jest ważne bezterminowo i nie trzeba, jak w przypadku papierowych, dostarczyć oryginału do placówki w ciągu 14 dni. O ile e-receptę wystawi każdy lekarz, to e-skierowanie niekoniecznie. Z danych NFZ wynika, że e-skierowanie wystawia obecnie 74 proc. placówek medycznych, a 63 proc. jest gotowych do ich realizowania. Zaś w przypadku awarii lub brak dostępu do Internetu, braku dostępu do oprogramowania gabinetowego lub systemu e-Zdrowie lekarz może wciąż wystawić tradycyjne skierowanie w formie papierowej. 

Sprawdź: Czy asystent medyczny jest uprawniony do wystawienia w imieniu lekarza recepty na środki odurzające? >

 

E-recepta ważna przez 30 dni

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

 • najmniej czasu jest na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
 • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. Termin ten liczy się od daty wystawienia. Z tym, że lekarz może na e-recepcie wpisać datę realizacji późniejszą, niż wystawienia. Wówczas pacjent ma więcej czasu na jej realizację. Przykładowo, lekarz wystawia e-receptę w dniu 15 marca, ale zaznacza, że data realizacji to 1 kwietnia. To oznacza, że można ja zrealizować dopiero od połowy kwietnia przez 30 dni. Gdy lekarz nie zaznaczy terminu realizacji, receptę trzeba wykupić do połowy kwietnia.

Kwiatkowska Monika: Zasady wystawiania recepty kontynuowanej >

E-recepta ważna przez 365 dni tylko dla przewlekle chorych

E-recepta może być ważna przez 1 rok (365 dni), ale mogą ją otrzymać tylko pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — a dokładnie określić „datę realizacji do” określonego dnia. Jednak mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji. Zatem, jeśli e-recepta ważna jest przez rok, i tak pierwsze opakowanie trzeba wykupić nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli nastąpi to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku - proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziemy, farmaceuta już nie będzie zmniejszał ilości leku. Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań kupujemy „na raty”, to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece. Jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni, nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni. Jeżeli lekarz wystawił e-receptę na 365 dni, musi też podać na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określi dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni trzeba zrealizować w ciągu 30 dni.

E-skierowanie ważne bezterminowo

Dokładnie rok po wprowadzeniu e-recept, zostały wprowadzone e-skierowania. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne muszą być wystawiane w formie elektronicznej.  Dzięki temu znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni , znika problem nieczytelności dokumentu w formie papierowej, czy jego zagubienia bądź zniszczenia. Takie skierowanie, jak dawniej papierowe, jest ważne do czasu realizacji świadczenia. Zatem póki nie zostanie odbyta wizyta, leczenie, e-skierowanie jest ważne.

Sprawdź: Czy e-skierowanie można wystawić na każde ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne? >

Na co można dostać e-skierowanie

E-skierowania są wypisywane na takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.

Na pozostałe świadczenia medyczne nadal są wystawiane skierowania w postaci papierowej, np.

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego
 • logopedy

Czytaj więcej: E-skierowania do szpitala i specjalisty - odpowiedzi na najczęstsze pytania >>

Jak zrealizować e-skierowanie, na co uważać

Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli już po zarejestrowaniu e-skierowania, pacjent znajdzie bardziej dogodny termin wizyty w innej placówce, musi wycofać e-skierowanie w pierwotnie wybranym miejscu.  Można to również zrobić telefonicznie. Dopiero, gdy e-skierowanie wróci do statusu „wystawione” można zarejestrować je w innym podmiocie.