Od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Ministerstwo Zdrowia deklaruje jednak, że zaraz po tej dacie nie przewiduje sankcji dla lekarzy, którzy w styczniu nadal nie będą wystawiać e-recept. Jednak zgodnie z przepisami kary finansowe mają obowiązywać od lipca 2020 r. 

- Pacjent nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji tego, że dana placówka nie jest podłączona do systemu e-zdrowie, ponieważ po odbytej wizycie otrzyma receptę papierową, którą będzie mógł tak jak dotychczas zrealizować w dowolnej aptece - podaje resort.

Także Narodowy Fundusz zdrowia zapowiada, że recepta wystawiona w postaci papierowej będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją.  - Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań nie utrudni pacjentom dostępu do leków - podkreśla NFZ.

Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept - czytaj tutaj>>
 

Oto 20 rzeczy o e-recepcie, które warto wiedzieć:

1. Od 8 stycznia 2020 r. będą obowiązkowe e-recepty. Co pacjent otrzyma wychodząc z gabinetu:

  • SMS, w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu — pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL;
  • e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF — pacjent udostępnia farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub podaje 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF (albo 4-cyfrowy kod dostępu z pliku PDF wraz z numerem PESEL).
  • wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie — wydrukowany dokument lekarz przekazuje pacjentowi (nie musi podpisywać wydruku ani stawiać pieczątek). Farmaceuta sczytuje dane z wydruku i zwraca go pacjentowi.

Pacjent może też udostępnić informację o e-recepcie korzystając z Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel.

2. Czy oprócz czterocyfrowego kodu, trzeba podać jeszcze PESEL? Czy potrzebne jest okazanie dowodu osobistego przy realizacji e-recepty?

Podczas realizacji e-recepty nie potrzeba okazywać dowodu osobistego, w tym celu wystarczy podanie numeru PESEL oraz 4-cyfrowego kodu.

3. Co ma zrobić pacjent, by otrzymywać powiadomienia o e-receptach za pomocą SMS-a lub e-maila?

Pacjent musi zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta (logowanie odbywa się poprzez Profil Zaufany, e-dowód, e-tożsamość). Po zalogowaniu należy wpisać odpowiednio własny e-mail lub numer telefonu, w zależności od tego w jakiej postaci pacjent chce otrzymywać informację o e-recepcie. Możliwie jest zaznaczenie zarówno e-mail jak i sms.

​4. Jak długo ważna jest e-recepta?

E-recepta ważna jest 365 dni, za wyjątkiem e-recepty:

  • na antybiotyk (ważność 7 dni),
  • lek odurzający i psychotropowy (ważność 30 dni),
  • na preparat immunologiczny (ważność 120 dni)

5. Kiedy lekarz po 8 stycznia będzie mógł jednak wystawić receptę papierową?

Od 8 stycznia 2020 r. recepty mają być wystawiane tylko w postaci elektronicznej. Wyjątkami od niniejszej zasady są m.in: recepty transgraniczne, receptyna leki z importu docelowego, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości oraz w sytuacji braku dostępu do systemu e zdrowie (P1) – w tych przypadkach receptę wystawia się w postaci papierowej.

Ponadto, w przypadku recept pro auctore oraz pro familiae dozwolona będzie zarówno postać papierowa jak i elektroniczna.

 


6. W jakich aptekach można zrealizować e-receptę? Czy są one jakoś specjalnie oznakowane?

Od 1 stycznia 2019 r. elektroniczną receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce.

7. Jak wygląda proces realizacji e-recepty w aptece?

Pacjent przekazuje w aptece informację o wystawionej e-recepcie w jeden z poniższych sposobów:

  • przedstawia wydruk informacyjny;
  • podaje 4-cyfrowy kod dostępu, który otrzymał SMSem + swój numer PESEL;  
  • udostępnia informację o wystawionej e-recepcie na ekranie telefonu. 

8. Ile leków lekarz może wpisać na e-recepcie?

Na 1 e-recepcie znajduje się 1 lek (1 e-recepta = 1 lek).

9. Co to znaczy „pakiet e-recept”?

Pakietem e-recept nazwanych jest kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept).

10. W jaki sposób pacjent ma zrealizować e-receptę, gdy lekarz lub farmaceuta nie będzie miał dostępu do platformy P1 lub, gdy nie będzie prądu?

W takiej sytuacji pacjent podpisuje stosowne oświadczenie w aptece potwierdzającego, że nie dokonał wcześniej realizacji danej e-recepty, przekazuje dane dostępowe do e-recepty (4 cyfrowy kod oraz numer PESEL). Na tej podstawie farmaceuta wydaje leki przepisane przez lekarza.

11. Czy będzie możliwość wstawiania daty późniejszej realizacji e-recepty?

Tak, podobnie jak przy recepcie papierowej, można na e-recepcie zaznaczyć datę realizacji późniejszą, tj. datę realizacji „od dnia”.

12. Czy pacjent 75+ może otrzymać receptę na leki z uwzględnieniem uprawnienia „S” od innego lekarza niż lekarza rodzinnego?

Od 1 lipca 2020 r. pacjenci 75+ będą mogli otrzymać e-receptę z uwzględnieniem uprawnienia „S” również m.in. od lekarza specjalisty lub przy wypisie ze szpitala. Warunkiem wystawienia recepty z uprawnieniem „S” będzie weryfikacja w systemie e-zdrowie (P1) ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

13. Czy na e-recepcie będą uwzględniane zniżki specjalne np. dla honorowego dawcy krwi, kombatanta?

Tak, na e-recepcie, tak samo jak na recepcie papierowej, można wpisać uprawnienia dodatkowe pacjenta.

14. Czy będzie możliwe wystawienie e-recepty na lek z importu docelowego?

Nie. Na leki z importu docelowego wystawiana jest recepta w postaci papierowej.

15. Czy recepta na lek recepturowy będzie elektroniczna?

Tak.

16. Czy e-recepty będą wystawiane podczas wizyty domowej?

Tak, jednak jeżeli podczas wizyty domowej lekarz nie będzie miał dostępu do systemu e-zdrowie (P1), będzie mógł wystawić receptę papierową.

17. Czy każdy lek będzie na osobnym wydruku?

Wydruk informacyjny obejmuje maksymalnie 5 e-recept, czyli 5 leków.

WAŻNE: E-recepta nie wymaga drukowania. Drukuje się wyłącznie tzw. wydruk informacyjny o e-recepcie.

18. Czy pacjent może sam wybrać formę dostępu do e-recepty?

Tak, pacjent otrzymuje informację o wystawionej e-recepcie w wybrany przez siebie sposób. Jeżeli podał w IKP nr telefonu lub adres e-mail, informację otrzymuje odpowiednio SMS lub e-mailem. Jeżeli pacjent nie podał w IKP numeru telefonu ani e-maila, a także zawsze gdy tego zażąda, otrzymuje wydruk informacyjny. Dodatkowo dostęp do e-recepty możliwy jest z poziomu aplikacji mObywatel.

19. Co farmaceuta może poprawić na e-recepcie?

Farmaceuta nie może ingerować w zapis na e-recepcie.

20. Czy będzie możliwość podziału recepty na części i zrealizowania ich w różnych aptekach?

Obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek. Jedną e-receptę z danego pakietu można zrealizować w jednej aptece, a pozostałe e-recepty dowolnie — w tej samej lub w innych aptekach.