Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska: E-recepta ma być obowiązkowo wystawiana przez podmioty medyczne 8 stycznia 2020 r. Czy ten termin może być zmieniony?

Janusz Cieszyński: Jeśli chodzi o ewentualną zmianę tego terminu, to nie ma takiej możliwości, chociażby ze względu na kalendarz prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Do wejścia w życie obowiązku wystawiania e-recept został nam miesiąc, nie ma szans, żebyśmy zdążyli przeprocedować takie zmiany. 

Pamiętajmy, że w sytuacjach krytycznych będzie możliwość wystawiania recept papierowych np. gdy nie będzie dostępu do systemu.  

Czytaj w LEX: E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >

By wystawiać  e-receptę,  placówka musi być podłączona do platformy P1. Jaki procent placówek medycznych, miesiąc przed obowiązkiem wystawiania recept w wersji elektronicznej, jest podłączony do tego systemu?

Ponad 12 tysięcy podmiotów leczniczych ma już certyfikat. 55 procent jest podłączonych do P1. Gdy porównujemy te statystyki z tymi, które mieliśmy w ubiegłym roku, gdy wchodził obowiązek wystawiania zwolnień w wersji elektronicznej, to ten proces jest na podobnym poziomie. Dwa tygodnie przed wdrożeniem e-zwolnień gotowych do ich wystawiania było 50 proc. placówek, a  później radykalnie to wzrosło.

Jeżeli chodzi o wdrożenie elektronicznej recepty to bardzo wiele podmiotów ma taką możliwość, ale czekają one na termin, gdy wejdzie w życie taki obowiązek. W sumie wystawiono już ponad 45 milionów recept elektronicznych. Mamy milion recept wystawianych każdego dnia. Już 4 na 10 recept realizowanych jest w postaci elektronicznej. Myślę, że prawie co drugi lek jest wypisywany na e-receptę.

Czytaj w LEX: Upoważnianie asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań >

Kiedy w Internetowym Koncie Pacjenta będzie dostępna dokumentacja medyczna? Zakładano, że powinna być tam od 2021 r.

Przechowywanie i udostępnienie dokumentacji medycznej to najbardziej skomplikowany projekt związany z informatyzacją ochrony zdrowia. Dociera do nas wiele sygnałów, że w tym przypadku warto zastosować dłuższy okres przejściowy.

Dlaczego?

Doświadczenia z obecnych wdrożeń e-zwolnienia czy e-recepty pokazują, że to są bardzo skomplikowane procesy. Zarządzający wskazują, że trudno od placówek medycznych oczekiwać, że będą w stanie rok po roku wdrażać takie duże projekty informatyczne takie jak e-recepty, e-skierowania i elektroniczną dokumentację medyczną. Monitorujemy sytuację, ale pragnę podkreślić, że żadna decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła.

Czytaj w LEX: Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej >

Jaki procent placówek medycznych teraz prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej?

Jeśli chodzi o elektroniczną dokumentacje medyczną, to najbardziej zaawansowane są w jej prowadzeniu szpitale. Kilkadziesiąt procent placówek prowadzi dokumentację medyczną w formie cyfrowej, ale wciąż to nie jest 100 procent. Jednak jedna kwestia to prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, a druga to jej wymiana między placówkami. To jest ten moment, gdy pacjent i cały system ma z tego największe korzyści.

Czytaj w LEX: Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej >

Rozumiem, że właśnie wymiana dokumentacji medycznej między placówkami to będzie największe wyzwanie zważywszy, że wszystkie szpitale mają inne systemy informatyczne? Trzeba nie tylko ujednolicić systemy, ale także odpowiednio zabezpieczyć takie przesyłane dane.  

Nad tym jak to ma być zorganizowane będziemy pracować w przyszłym roku wspólnie z całym środowiskiem. Musimy wspólnie wypracować modele działania tego systemu w dwóch dokumentach: w ustawie o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Strategii dla E-zdrowia.

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY