Zespół do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nosi teraz nazwę: do spraw monitorowania udzielania opieki medycznej obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz działań związanych z pandemią Covid-19.

Czytaj: Jest projekt specustawy - będzie bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców>>
 

 

 

Nowy, choć stary, organ zajmie się:

  • monitorowaniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie kraju obywatelom Ukrainy przybywającym w Polsce ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie:
  • opracowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych (ustawy potrzebnej do rozliczania świadczeń jeszcze nie ma);
  • monitorowaniem spraw związanych z działaniem placówek i udzielaniem świadczeń osobom, które albo są podejrzane o zakażenie albo mają je stwierdzone (kwestie wynikające z pandemii COVID-19);
  • prowadzeniem i monitorowaniem polityki informacyjnej;
  • współdziałaniem w zakresie rozpoznania i opracowania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych;
  • prowadzeniem i aktualizacją baz danych teleadresowych, materiałowo –sprzętowych, medycznych;
  • sprawozdaniami z działań (bieżące i cykliczne).

Do zespołu dołączyła niedawno powołana przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – Małgorzata Dziedziak, zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych.