W 2022 roku Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić konkurs na wymianę zużytych i przestarzałych łóżek szpitalnych wraz z materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz niezbędnym dodatkowym wyposażeniem. Inwestycja ma w sumie kosztować ok. 250 mln zł i być finansowana z Funduszu Medycznego, a dokładnie subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Program inwestycyjny zgodnie z art. 5 ustawy musi przyjąć w drodze uchwały Rada Ministrów. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu, i opisuje, m.in. problem wyeksploatowanych szpitalnych łóżek.

 

Szpitalne łóżka nie spełniają obecnych wymogów

Jak czytamy w projekcie, łóżka szpitalne to niezbędny element wyposażenia podmiotów leczniczych, mający duży wpływ na przebieg leczenia, rekonwalescencji i ogólne samopoczucie pacjenta.

Sprawdź w LEX: Czy okresowy pobyt pacjenta psychiatrycznego oddziału opiekuńczo-leczniczego w szpitalnym oddziale medycyny paliatywnej powoduje obowiązek utrzymywania rezerwacji łóżka? >

W 2020 roku MZ przeprowadził badanie dotyczące oceny stanu i stopnia zużycia infrastruktury łóżek szpitalnych w podmiotach leczniczych. Wyniki badania wykazały, że okres eksploatacji 58 proc. wykorzystywanych łóżek przekracza 12 lat.  Długi czas eksploatacji doprowadził do tego, że sprzęt jest niedostosowany do obecnych wymogów, jak i potrzeb. Ze względów sanitarnych oraz technologicznych łóżka powinny zostać wycofane z eksploatacji. – Dwa na trzy łóżka szpitalne kwalifikują się do pilnej wymiany – wskazuje projekt uchwały MZ.

Czytaj w LEX: Zarządzanie jakością w szpitalu krok po kroku >

Wycofanie starych łóżek z eksploatacji

MZ wymienia problemy:

  • niska jakość łóżek szpitalnych wpływa na obniżenie bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, ponadto może w sposób znaczący opóźnić powrót pacjenta do zdrowia;
  • przestarzałe łóżka o ograniczonej funkcjonalności i w złym stanie technicznym zmniejszają komfort pacjentów, szczególnie podczas długotrwałych hospitalizacji, ograniczają samodzielność pacjenta w codziennym funkcjonowaniu w trakcie leczenia oraz przyczyniają się do wypadków w trakcie hospitalizacji;
  • zły stan techniczny łóżek szpitalnych, przez wyeksploatowanie materiału, z którego są wykonane, i trudności w skutecznym czyszczeniu, jak i dezynfekcji, generuje ryzyko występowania i dłuższego utrzymywania się zakażeń szpitalnych, które są istotnym problemem nie tylko w kontekście kosztów, ale także bezpieczeństwa pacjentów;
  • brak nowych łóżek o dużej funkcjonalności, które wpłynęłyby na poprawę warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2021 roku.  

Czytaj w LEX: Minimalne normy zatrudnienia w aptece/dziale farmacji szpitalnej oraz liczba farmaceutów w placówce >