Kraje dotknięte epidemią wirusa Ebola powinny niezwłocznie przystąpić do kontrolowania wszystkich...
18.08.2014
Diagnostyka onkologiczna ma być wykonana przez świadczeniodawcę w terminie nie dłuższym niż 9...
18.08.2014
Władze Liberii w poniedziałek nadal poszukiwały 17 pacjentów, którzy w weekend zostali zabrani...
18.08.2014