Kurs odbywał się w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach projektu swoje kwalifikacje podniosło już 106 pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w domach pomocy społecznej w województwie małopolskim. 44 pielęgniarki są obecnie w trakcie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz pielęgniarstwa zachowawczego.

Pielęgniarki i pielęgniarze mają możliwość zwiększenia kwalifikacji również z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego oraz opieki długoterminowej, geriatrycznej, pediatrycznej i psychologicznej. Projekt umożliwia też zakup drobnego sprzętu dla personelu.