Ośrodek będzie oferował początkowo usługi w trybie dziennym (przez 5 dni w tygodniu), a od września 2014 również  w trybie całodobowym. Kosz pobytu dziennego przez 10 godzin (razem z posiłkami) to 100 zł. Pakiet 5-dniowy będzie kosztował 450 zł, 10-dniowy – 800 zł.  Pobyt 20-dniowy (i koszt pobytu miesięcznego) to 1400 zł.

Usługi całodobowe skierowane będą do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku czy po pobytach szpitalnych. Opieka dzienna będzie przeznaczona dla osób samotnych, także dla osób cierpiących na Alzheimera. Placówka będzie zapewniać terapię zajęciową, zabiegi rehabilitacyjne, a także dodatkowo płatne konsultacje specjalistyczne – w zakresie geriatrii, neurologii, reumatologii, urologii czy psychologii.

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi dziesięć przychodni, zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Placówki oferują podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną pomoc lekarską a także chirurgię jednego dnia. Podstawową opieką medyczną Centrum obejmuje ponad 100 000 mieszkańców.

Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty na rok 2014 ma wartość ponad 14 mln zł. Kontrakt jest przeznaczony na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej (chirurgia jednego dnia).