Biskupi wskazują, że przepisy dotyczące klauzuli sumienia z jednej strony dają możliwość lekarzom korzystania z niej i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązują do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana, w związku z tym wymagają zmiany.

Odnosząc się do sytuacji odwołanego z funkcji dyrektora szpitala prof. Bogdana Chazana, który odmówił aborcji, biskupi powtarzają słowa św. Jana Pawła II: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe" (EV 74). Cytują też, że „żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu” (EV 62).

O zmianę przepisów dotyczących klauzuli sumienia apelował także profesor Bogdan Chazan, który odmówił wykonania zabiegu przerwania ciąży u pacjentki, pomimo wskazań medycznych.

Więcej na ten temat: Profesor Chazan: trzeba zmienić przepisy dotyczące klauzuli sumienia>>>

Po prowadzonej przez 30 dni kontroli w Szpitalu Św. Rodziny, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała odwołanie profesora Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora tej placówki. Jako powód podała stwierdzone błędy i uchybienia w kwestiach formalnych i merytorycznych.

Czytaj więcej: Prezydent Warszawy zapowiedziała odwołanie profesora Chazana ze stanowiska >>>

Pacjentka, której profesor odmówił wykonania aborcji, a której dziecko zmarło 10 dni po urodzeniu, zapowiedziała złożenie pozwu, w którym będzie się domagać zadośćuczynienia.

Więcej na ten temat: Pacjentka profesora Chazana złoży pozew, szpital domaga się uzupełnienia kontroli >>>