Infarma przypomina, że według obowiązującej od lipca 2014 nowej listy refundacyjnej w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów, ale tylko  jeden preparat innowacyjny.

Dla kilku  innych leków innowacyjnych poszerzony został zakres wskazań refundacyjnych lub zmieniony został mechanizm finansowania refundacji tych leków ze środków publicznych. Nowa lista uzupełniona jest przede wszystkim o produkty generyczne.

Z perspektywy pacjenta do największych zmian w lipcowej liście refundacyjnej należy refundacja leku zawierającego nową substancję apiksaban, stosowanego w terapii żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych osób po przebytej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego.

Według Infarmy dobrą wiadomością jest też rozszerzenie wskazań dla leku zawierającego lanreotyd o leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych oraz refundacja wskazań poza-rejestracyjnych dla leku zawierającego
sirolimus o  leczenie stwardnienia guzowatego, limfangioleiomiomatoza oraz nowotworu z epitelioidnych komórek trzynaczyniowych.

W ramach programów lekowych refundacją objęty został nowy lek zawierający cysteaminę w ramach programu „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej”. Rozszerzony również został zakres wskazań dla leku zawierającego rituksymab
o leczenie nieziarniczych chłoniaków grudkowych po uzyskaniu odpowiedzi  na leczenie indukcyjne.

Dodatkowo na liście znalazło się kilkanaście pozycji, w tym leków innowacyjnych, finansowanych w ramach odrębnego programu leczenia niepłodności (leki stosowane w procedurze in vitro).

Infarma przypomina, że od wejścia w życie ustawy o refundacji leków Narodowy Fundusz Zdrowia nie w pełni wykorzystuje środki, jakie przeznaczane są na refundację według planu finansowego. W 2012 roku pula niewykorzystanych środków wyniosła 1,8  mld  złotych, w 2013 roku 1,3 mld zł, a w 2014 roku może osiągnąć 1,6 mld złotych.

Jednocześnie jednak NFZ wydatkował na refundację innowacyjnych leków (nowych substancji czynnych, dotychczas niefinansowanych ze środków publicznych) kwoty 14,3 mln zł w 2012 oraz 135,8 mln zł w 2013, co stanowi odpowiednio 0,2 procenta  i 1,4 procenta budżetu NFZ przeznaczanego na refundację leków. 

Infarma postuluje, aby w sytuacji, kiedy budżet refundacyjny nie jest wydatkowany w całości zgodnie z planem, poprawa dostępu pacjentów do leków innowacyjnych była jednym z priorytetów Ministra Zdrowia w obszarze polityki lekowej.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma reprezentuje 30 wiodących firm sektora farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. Infarma jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (między innymi EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.