Według projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, nad którym obecnie resort pracuje,...
07.08.2014
21 sierpnia 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 29 lipca 2014 w sprawie w...
07.08.2014
Szpital w Gryfinie otworzył 5-łóżkowy oddział medycyny paliatywnej, który przyjmuje pacjentów...
07.08.2014
Trwają badania w ramach przygotowanego przez urząd marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego...
07.08.2014
Praktyczna doniosłość postępowania przed wojewódzka komisją ds. zdarzeń medycznych wyraża się tym,...
07.08.2014
Szpital psychiatryczny w Świeciu przeszedł kompleksową modernizację. Kapitalny remont przeszło...
07.08.2014
Placówki medyczne , które uważają, że niesłusznie przegrały konkursy ogłoszone przez NFZ na...
07.08.2014
Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych działają dopiero trzeci rok, jednak...
07.08.2014
Centrum Zdrowia z Piaseczna planuje uruchomienie kompleksowej specjalistycznej, stomatologicznej,...
07.08.2014
Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, której projekt skierowano do konsultacji, minister zdrowia...
07.08.2014
Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia najdłuższe kolejki są do lekarzy specjalistów...
07.08.2014
W czwartek 7 sierpnia 2014 w południe ulicami Warszawy przejdzie marsz chorych na cukrzycę. Hasłem...
07.08.2014
Hiszpański rząd zezwolił zakażonemu wirusem Ebola obywatelowi na przyjazd do kraju. Hiszpański...
06.08.2014
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że w związku z podtopieniem szpitala w...
06.08.2014
Ponad 250 mln zł zostało przeznaczone na różne formy podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i...
06.08.2014
Nikt nie zna prawdziwej skali sfałszowanych i fikcyjnych zabiegów, jakie nieuczciwi lekarze...
06.08.2014
Polacy, którzy przekroczyli 55. rok życia, najwcześniej spośród Europejczyków idą na emeryturę, ale...
06.08.2014
Chociaż z roku na rok Polacy żyją coraz dłużej, to i tak długość życia jest u nas wciąż krótsza niż...
06.08.2014
Naczelna Izba Aptekarska, mając na względzie coraz większe trudności z zaopatrywaniem aptek w...
06.08.2014
Główny Inspektorat Sanitarny informuje na podstawie materiałów WHO, że do 1 sierpnia 2014 roku w...
06.08.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt założeń nowelizacji ustawy o...
06.08.2014
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz jest zdecydowana na lokalizację nowego Szpitala...
06.08.2014
Wojewoda śląski kwestionuje legalność umów z lekarzami dyżurującymi w nocy i święta w Wojewódzkim...
06.08.2014
Województwo opolskie, jako jedyne w Polsce, według planu finansowego NFZ na rok 2015, otrzyma mniej...
06.08.2014
Zakłady rehabilitacji w Promyku i Mrowisku w Zielonej Górze przegrały konkurs organizowany przez...
06.08.2014
W Polsce często pojawiają się głosy o zbyt niskim poziomie wydatków na ochronę zdrowia. Argumentuje...
06.08.2014
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie realizuje projekt związany z wyposażeniem...
06.08.2014
Województwo świętokrzyskie otrzymało w roku 2014 rekordowo wysokie fundusze na działania...
06.08.2014
Rada Przejrzystości, która odbyła posiedzenie 4 sierpnia 2014 roku, przyjęła stanowiska w sprawie...
06.08.2014