Częstochowa: powstanie Jurajskie Centrum Onkologii
\\

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim tworzy Jurajskie Centrum Onkologii. Realizacja inwestycji potrwa do 2016 roku. Jej koszt wyniesie 34,5 mln zł, z tego 29,3 mln zł będzie stanowić dofinansowanie unijne.

- Ten bardzo ważny projekt dla naszego regionu będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. RPO zawiera listę kluczowych inwestycji dla województwa i obejmuje między innymi modernizację i rozbudowę zaplecza lokalowego i sprzętowego szpitala w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii” – mówi Jarosław Madowicz, dyrektor placówki.

Celem projektu jest rozbudowa Zakładu Radioterapii, stworzenie nowoczesnego Ośrodka Diagnostyki i Koordynacji Leczenia Raka Piersi, unowocześnienie bloku operacyjnego celem zwiększenia możliwości szybkiej interwencji dla pacjentów onkologicznych, modernizacja i zmiana lokalizacji oddziału onkologii i chemioterapii dziennej.

- Zamierzamy nawiązać współpracę z największymi polskimi sławami w zakresie nowotworów – dodaje dr n.med Andrzej Kałmuk, kierownik oddziału onkologii. - Utworzenie Centrum spowoduje, że pacjent będzie leczony kompleksowo, w jednym ośrodku. Na bazie tego co mamy, a więc istniejących budynków i oddziałów stworzymy coś nowoczesnego, co da komfort nie tylko pacjentowi, ale i personelowi. Obecnie (40 łóżek na oddziale) rotacja pacjentów onkologicznych jest bardzo duża. Mamy od 10 do 12 przyjęć dziennie. Ten problem onkologiczny jest bardzo duży. Schorzenia onkologiczne w XXI wieku będą dramatycznie wzrastać, ich leczenie jest bardzo drogie, dlatego musi być kompleksowe - dodaje dr Kałmuk.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.szpitalparkitka.com.pl, stan z dnia 14 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 14 stycznia 2014 r.