AOTM: stanowiska i opinie w sprawie refundacji leków
\\

13 stycznia 2014 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie refundacji produktów leczniczych. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do stanowiska Rady.

Stanowiska i opinie dotyczyły leków - Targin, Avastin, Orgalutran, Elonva, Puregon oraz Viread. Targin to lek stosowany w leczeniu dorosłych z silnym bólem i zapobiegający zaparciom wywołanym przez opioidy, Avastin służy do leczenia pierwszego rzutu nabłonkowego raka jajnika, jajowodu i otrzewnej, Orgalutran zapobiega przedwczesnemu wzrostowi stężenia hormonu luteinizującego u kobiet poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu. Elonva i Puregon to leki używane przy kontrolowanej stymulacji jajników. Viread jest zalecany przy leczeniu zapalenia wątroby.

Prezes Agencji przychylił się także do opinii Rady Przejrzystości w sprawie dalszego finansowania leków we wskazaniach innych niż ujęte w CHPL – Phenoxymethylpenicilinum i Olanzapina.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.