6,3 mln zł dla ratowników z GOPR
\\

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało umowę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na jej podstawie GOPR otrzyma 6 mln 350 tys. zł na prowadzenie działań ratowniczych.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie etatowej kadry ratowniczej, stacji centralnych i ratunkowych, środków transportu oraz łączności wraz z obsługą administracyjną oraz na szkolenia ratowników górskich. Pierwsza część środków, w wysokości 2 mln zł zostanie przekazana na konto GOPR jeszcze w tym tygodniu.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski. Realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Terenem działania organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczegółowym uwzględnieniem regionów górskich. GOPR działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Swoje zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego – realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych. Są to: Grupa Beskidzka, Grupa Bieszczadzka, Grupa Jurajska, Grupa Karkonoska, Grupa Krynicka, Grupa Podhalańska i Grupa Wałbrzysko-Kłodzka.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.