NRL: nowe stanowiska w sprawie projektowanych przepisów
\\

7 czerwca 2013 r. Prezydium NRL podjęło trzy stanowiska w sprawie:

- poparcia Narodowego Programu Zwalczania Grypy - NRL podkreśliło wagę szczepień profilaktycznych zarówno u pacjentów jak i u personelu medycznego;

- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego - NRL zgłosiło uwagi m.in. w zakresie niewłaściwego umieszczenia w trybie orzekania o zdarzeniach medycznych odszkodowania dla rodziny zmarłego (w wysokości znacznie przekraczającej odszkodowanie dla osób, które przeżyły zdarzenie medyczne), to odszkodowanie powinno być dochodzone w trybie sądowym, zaś tryb pozasądowy powinien służyć osobom, które muszą sobie radzić ze skutkami zdarzeń niepożądanych, ponadto NRL zgłosiło uwagę dotyczącą braku upoważnienia dla ubezpieczyciela do zapoznawania się z dokumentacją medyczną;

- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - NRL poparło stanowisko zgłoszone przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.