ZPP zaprasza na dyskusję o ratownictwie medycznym
\\

Związek Powiatów Polskich zaprasza 12 czerwca 2013 r. do Świdnicy na panel dyskusyjny pt. "System ratownictwa medycznego w Polsce". Dyskusja będzie odnosiła się do obecnej formy systemu ratownictwa, jak również do proponowanych przez normodawcę zmian w tym zakresie.

Uczestnicy panelu będą dyskutować o tym, czy sprawdza się aktualne rozwiązanie, polegające na oddzieleniu struktur powiadamiania ratunkowego i ratownictwa medycznego od szpitalnych oddziałów ratunkowych. Podniesiony zostanie także temat usprawnienia mechanizmów współpracy administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i wdrażaniu w życie wojewódzkich planów ratownictwa medycznego.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli; Andrzej Skorupa - Wojewoda Dolnośląski; przedstawiciel Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Rafał Krupa - Starosta Zawierciański, Grzegorz Aryż - Wicestarosta Głogowski; Jarosław Wojciechowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Waldemar Malinowski - Przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.zpp.pl, stan z dnia 5 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 5 czerwca 2013 r.