Udzielanie świadczeń POZ przez internistów i pediatrów niezgodne z prawem
\\

Resort zdrowia planuje wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień lekarzy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ (projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), jednak okazuje się, że nowe przepisy mogą być niezgodne z prawem unijnym.

Tomasz Tomasik, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, negatywnie odniósł się do proponowanych zmian. Przepisy UE wskazują, że tylko lekarz ogólny (rodzinny) posiada właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w krajach UE praktyka włączania internistów i pediatrów w system POZ nie funkcjonuje, jest jednak obecna w takich krajach jak Białoruś czy Rosja. Prezes KLR podkreśla, że zasadnicza różnica dotycząca lekarzy rodzinnych i internistów/pediatrów odnosi się do sposobu ich kształcenia i odbywanej praktyki. Interniści i pediatrzy ukierunkowani są na świadczenia szpitalne, a nie POZ. Tomasik widzi też istniejące dla pacjentów ryzyko związane z niepotrzebnym narażaniem ich na wyrafinowane i skomplikowane diagnostyczne procedury zlecane przez internistów i pediatrów.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa MZ do wycofania projektu ze względu na rażące naruszenie prawa unijnego.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.