Pracodawcy RP: sektor ochrony zdrowia potrzebuje kompleksowych zmian
\\

Zdaniem Pracodawców RP zaproponowane przez Premiera na rok 2014 zmiany w ochronie zdrowia to ruch w dobrą stronę, ale dziś trudno powiedzieć, czy będą wystarczające. Na pewno jednak są spóźnione. Ten sektor potrzebuje bowiem kompleksowych, a nie jedynie wyrywkowych, rozwiązań.

Według ekspertów Pracodawców RP, inaczej nie będzie można sprostać nadchodzącemu niżowi demograficznemu. Mając to na uwadze, Pracodawcy RP powołali Akademię Zdrowia 2030, składającą się z zespołu 18 niezależnych ekspertów wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różnorodne doświadczenia i organizacje. Zespół ten postawił sobie na celu przygotowanie diagnozy i propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia. W wyniku blisko rocznej pracy powstał dokument pt. „System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform”.

Pracodawcy RP uważają natomiast, że wszelkie zmiany dotyczące umów zleceń czy umów o dzieło powinny być dobrze przemyślane i poparte dogłębną analizą. Zmiany takie nie mogą mieć wyłącznie celu fiskalnego. Tymczasem Minister Finansów już wyliczył, że zyski dla budżetu państwa z tytułu oskładkowania tych form zatrudnienia wyniosą 650 mln zł.

Zapowiadane przez Premiera oskładkowanie członków rad nadzorczych to 300 mln zł rocznie dodatkowych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest relatywnie mała, ale dla strony rządowej stanowić będzie kolejne bardzo łatwe źródło do zasilenia Funduszu. Zdaniem Pracodawców RP zamiast szukać doraźnych rozwiązań, należy przeprowadzić systemową reformę finansów publicznych.

Duże oczekiwania Pracodawcy RP wiążą z kompleksową nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jej wejście w życie może złagodzić skutki bezrobocia poprzez m.in. doprowadzenie do aktywizacji większej liczby osób bezrobotnych, zwiększenie mobilności zawodowej w granicach kraju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie lepszej oferty podnoszenia kompetencji wśród pracowników oraz osób poszukujących pracy. Zdecydowanie warta aprobaty wydaje się zapowiedź wprowadzenia Karty Dużych Rodzin.

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, co powinno przyspieszyć proces rejestracji działalności gospodarczej oraz ułatwienie możliwości wprowadzania zmian we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeden formularz do Krajowego Rejestru Sądowego będzie przekazywany przez sąd do właściwych organów, m.in. do Urzędu Skarbowego i GUS.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 14 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 14 stycznia 2014 r.