Lekarze piszą do „Przyjaciela Ministra”
\\

Dlaczego zamiast wspierać rozwój POZ, postanowiłeś, Przyjacielu Ministrze, spowodować w niej chaos, którego katastrofalne skutki odczuje społeczeństwo? - pyta Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, w liście otwartym do Bartosza Arłukowicza.

„Miło wiedzieć, że ma się przyjaciela…i w dodatku ministra!” – tymi słowami rozpoczyna się list wystosowany przez lekarzy do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Lekarze w liście zaprezentowali swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim , zarzucają, że ministerstwo powinno niezwłocznie rozpocząć i tak już spóźnione przygotowania do zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE i wspierać rozwój Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Sprzeciw środowiska lekarskiego dotyczy w szczególności zrównania z mocy ustawy kompetencji specjalisty medycyny rodzinnej z lekarzami bez ukończenia odpowiedniego programu szkolenia, oznacza pogorszenie jakości opieki w POZ i przyczyni się do zniechęcenia lub wręcz zaniechania podejmowania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez młodych lekarzy. Nieprawdą bowiem jest, że lekarze pediatrzy i interniści nie mogli pracować w POZ - 30-40% lekarzy rodzinnych posiada drugą specjalizację z chorób wewnętrznych lub pediatrii.

Dlatego zamiast doraźnie zasilać POZ dodatkowymi, różnymi specjalistami, należy niezwłocznie zacząć wspierać specjalizację medycyny rodzinnej. Niezwłocznie, bo gdy w 2017 roku skończy się okres dostosowawczy przepisów prawa polskiego do prawa unijnego i wielu doraźnie zatrudnionych w POZ lekarzy innych specjalności nie będzie spełniało wymaganych kryteriów, może dojść do katastrofy. Wtedy nielicznej i wciąż malejącej (choćby z przyczyn biologicznych), grupie lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej zabraknie sił, by opiekować się swoimi pacjentami, a Ministerstwu Zdrowia pozostanie tylko spłodzenie kolejnej ustawy i podpisywanie kontraktów ze specjalistami medycyny niekonwencjonalnej – wskazują lekarze.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.federacjapz.pl

\
Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.