Wspieranie oraz promowanie dłuższej aktywności kobiet oraz osób starszych, lepsza profilaktyka...
27.03.2015
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o podziale środków przeznaczonych na realizację Programu...
27.03.2015
Zagrożone zamknięciem dwa oddziały w szpitalu w Radomiu mają działać także w kwietniu 2015. Nie...
27.03.2015
Liczba potencjalnych dawców szpiku w światowym rejestrze Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW)...
27.03.2015
Starostwo powiatowe w Giżycku 26 marca 2015 roku wypowiedziało Grupie Nowy Szpital ze Szczecina...
27.03.2015
Działania zespołu ratownictwa medycznego oraz oddziału ratunkowego Szpitala Bródnowskiego...
27.03.2015
Świadczeniobiorcy są zobowiązani do potwierdzania swojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej....
27.03.2015
Minister zdrowia przyznał akredytacjd Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia kolejnym...
27.03.2015
Dzień niebieski w Filharmonii Łódzkiej, podświetlona ściana w Manufakturze i wozy strażackie...
27.03.2015
Zgodnie z obowiązującymi przepisami listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...
27.03.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa NFZ w...
26.03.2015
Nanocząstki znajdują szerokie zastosowanie w naszym życiu, ale skutki tego wciąż nie zostały...
26.03.2015
Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w celu objęcia pacjenta dalszym...
Artur Paszkowski
26.03.2015
Opieka zdrowotna
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieKtóra jednostka powinna pozyskać zgodę od...
26.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy szpital może zlecić zewnętrznej firmie...
26.03.2015
Profesor Bogdan Chazan otrzymał w czwartek 26 marca 2015 Nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego za...
26.03.2015
Pakiet onkologiczny stał się przez ostatnie miesiące jednym z głównych tematów poruszanych przez...
26.03.2015
Zespół ds. pakietu onkologicznego, który spotkał się w Ministerstwie Zdrowia, ustalił, że zwiększy...
26.03.2015
Wciąż nie może ruszyć ponowny proces znanego kardiochirurga dr. Mirosława G. i trójki jego...
26.03.2015
Rzeczpospolita dotarła do listu, który jedna z posłanek PSL skierowała do minister spraw...
26.03.2015
Zgodnie z danym pochodzącymi z systemu eWUŚ około 10 procent Polaków nie ma ubezpieczenia...
26.03.2015
Lekarze narzekają, że muszą sporządzać wiele różnych sprawozdań, które nie są wykorzystywane przez...
26.03.2015
Wprowadzony podział na produkty lecznicze oraz suplementy diety (produkty żywnościowe) według...
26.03.2015