Naczelna Rada Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z...
23.03.2015
Rodzice dzieci martwo urodzonych, których płci nie ustalono, mają problem z uzyskaniem niektórych...
23.03.2015
Uzdrowisko Busko-Zdrój zainwestuje w termomodernizację dwunastu obiektów. Projekt o wartości 6 mln...
23.03.2015
Województwo opolskie od lata stara się o to, aby powstała na jego terenie baza Lotniczego Pogotowia...
23.03.2015
Grupa Neuca kupiła 75 procent udziałów spółki Clinport, której podstawowym przedmiotem działalności...
23.03.2015
Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych...
23.03.2015
Podczas posiedzenia komisji zdrowia sejmiku województwa wielkopolskiego dyrektorzy szpitali...
22.03.2015
Kilkanaścioro dzieci, cierpiących na różne odmiany rzadkiej choroby Sanfilippo, pokazuje otwarta w...
22.03.2015
W latach 2014-2018 prognozowany średni wzrost wydatków na ochronę zdrowia na świecie wyniesie 5,2...
22.03.2015
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o analizę...
22.03.2015
Bank mleka kobiecego w opolskim szpitalu położniczym i przebudowa Oddziału Anestezjologii i...
21.03.2015
Lekarka rodzinna, która bez kwalifikacji wydawała przez kilka lat niezgodne z prawdą zaświadczenia...
21.03.2015
Zakładanie kasków przez rowerzystów, snowbordzistów, narciarzy może zmniejszyć ryzyko groźnych...
21.03.2015
Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował Sejmowi celowość działań ustawodawczych zmierzających do...
21.03.2015
Decyzję o wstrzymaniu działalności spalarni odpadów medycznych przy bielskim szpitalu wojewódzkim...
21.03.2015
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) będąca agendą Światowej Organizacji Zdrowia...
21.03.2015
Pierwszy od dwóch tygodni przypadek zarażenia ebolą wykryto w piątek 20marca 2015 w Liberii -...
21.03.2015
Prezydent RP podpisał w piątek 20 marca 2015 nowelizację ustawy Kodeks karny wykonawczy z 6 lutego...
21.03.2015
Na razie nie wiadomo kiedy ranni w zamachu w Tunezji, którzy zostali przetransportowani do Polski,...
21.03.2015
Gorączkowe telefony w poszukiwaniu wolnego łóżka na intensywnej terapii to w polskich szpitalach...
21.03.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat występuje z wnioskami o uregulowanie zasad przeprowadzania...
20.03.2015
Jeżeli lekarz prowadzący działalność gospodarczą zawrze umowę darowizny, na mocy której otrzyma...
20.03.2015
Według Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie Narodowy Fundusz...
20.03.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do ministra rolnictwa i rozwoju wsi wskazał...
20.03.2015
19 marca 2015 roku w pracowni PET-CT Affidea, działającej od ponad 8 lat przy Uniwersyteckim...
20.03.2015
Sejm nie zgodził się w piątek 20 marca 2015 roku na odrzucenie informacji Ministerstwa Zdrowia o...
20.03.2015
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który...
20.03.2015
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w komunikacie, że małoletni pacjent, który otrzymał od lekarza...
20.03.2015
Sejmowa komisja zdrowia poparła w czwartek 19 marca 2015 późnym wieczorem projekt noweli Prawa...
20.03.2015
20 marca 2015 na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych....
20.03.2015