Wycofana została seria produku o  numerze 090614 i dacie ważności: 06.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest PharmaSwiss Ceska reppublika s.r.o., Czechy.

Glabrilux jest lekiem stosowanym do leczenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienie wewnątrz oka), które może prowadzić do jaskry.

20 maja 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Glabrilux. Powodem takiej decyzji było uzyskanie w trakcie prowadzonych badań stabilności dla podanej serii produktu wyniku poza specyfikacją w parametrze nieznane zanieczyszczenia oraz zawartość substancji konserwującej.