Aby uświadomić, jakie są czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, oraz co należy robić, by zminimalizować liczbę zachorowań i zgonów z tego powodu, grupa specjalistów z Narodowego Programu Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol" opracowała unikalny Narodowy Test. Jest on dostępny na stronie www.mamdobrycholesterol.pl.

Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń „Mam dobry cholesterol” to 53 szczegółowo opracowane pytania podzielone na 6 kategorii – badania, dieta, aktywność fizyczna, używki, czynniki genetyczne, oraz stres i inne czynniki. Każde pytanie zostało opatrzone komentarzem „Dlaczego to ważne?” wyjaśniającym wpływ danego czynnika na serce i układ krwionośny. Wyniki pozwolą każdemu określić własne ryzyko zachorowania.

Z danych wynika, że co 3 minuty dorosły Polak umiera na skutek chorób serca i naczyń. Ich główną przyczyną jest zbyt wysoki poziom cholesterolu, który powoduje śmierć, aż 170 tysięcy osób rocznie. Choroby naczyń krwionośnych są główną przyczyną długich hospitalizacji. Problem ten dotyczy osób w wieku produkcyjnym, głównie po 35 roku życia.

W roku 2011 diagnostyka i terapia chorób serca i naczyń oraz koszty pośrednie (zwolnienia lekarskie itp.) wyniosły 39,9 miliarda zł.

Połowa dorosłych Polaków - ponad 16 milionów, jest zagrożona wysokim cholesterolem i jego skutkami, a wiedzą o tym 2 miliony. Leczy się niecały milion. Aby zapobiec chorobom układu krążenia wystarczy wprowadzenie zmian w zaledwie 3 obszarach – zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna na co dzień oraz regularne badania.

Partnerem Narodowego Testu Chorób Serca i Naczyń "Mam dobry cholesterol" jest Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.

Narodowy Program Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol" to 3-letni program, którego celem jest uświadomienie zagrożeń płynących z podwyższonego poziomu cholesterolu, oraz edukacja w zakresie profilaktyki chorób z nim związanych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mamdobrycholesterol.pl, stan z dnia 20 maja 2015 r.