Pielęgniarki i położne chcą poprawy warunków pracy i płacy. W środę w ramach akcji protestacyjnej w...
22.04.2015
Do zakażenia bakterią wywołującą zgorzel gazową (gangrenę) doszło u trzech pacjentów Oddziału...
22.04.2015
Uruchomiono pierwszy w Polsce portal informujący na temat sepsy, ciężkiego ogólnoustrojowego...
22.04.2015
Inspekcja farmaceutyczna nie wydaje zezwoleń na prowadzenie aptek, jeżeli ubiegający się podmiot...
22.04.2015
Gdy wpłynie taki wniosek, ustosunkujemy się do niego, jednak nie wiadomo, czy dotyczy on diagnostów...
22.04.2015
Internista, który pracuje na umowę o pracę w szpitalu, a jednocześnie świadczy usługi dla poradni...
22.04.2015
Dyrektor federalnej Agencji ds. leków (DEA) Michele Leonhart odchodzi ze swojego stanowiska -...
22.04.2015
Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia o zakładach psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania...
21.04.2015
W 2015 roku najważniejsze będzie wdrożenie ustawy o zdrowiu publicznym powiedziała wiceminister...
21.04.2015
Organizacje pacjentów zaapelowały podczas wtorkowej (21 kwietnia 2015) konferencji naukowej w...
21.04.2015
W 2009 roku Ministerstwo Zdrowia zlikwidowało kształcenie wykwalifikowanych sprzedawców wyrobów...
21.04.2015
Naukowcy za pomocą metody trójwymiarowego skanowania i druku wyprodukowali miniaturowe serce i...
21.04.2015
Książeczka zdrowia dziecka stanie się elementem dokumentacji medycznej i będzie mieć określony...
21.04.2015
Województwo kujawsko-pomorskie w roku 2015 przeznaczy ponad 5,1 mln zł na wspieranie zakładów...
21.04.2015
W Polsce wzrasta liczba niezaszczepionych dzieci - wynika z danych Głównego Inspektoratu...
21.04.2015
Z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, że można upoważnić więcej niż jedną...
21.04.2015
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w...
20.04.2015
Leczenie pacjentów chorych na mukowiscydozę będzie łatwiejsze w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika...
20.04.2015