Zmiana wprowadzona projektowanym zarządzeniem dotyczy utworzenia odrębnego produktu rozliczeniowego do  rozliczania znieczulenia stosowanego przy porodzie zakończonym drogami natury. Nowe świadczenie: „Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP”, umieszczone w katalogu świadczeń do sumowania ( załącznik nr 1c do zarządzenia), jest świadczeniem dedykowanym do sumowania z grupami JGP związanymi z porodem:

1. N01 - Poród;

2. N02 - Poród mnogi lub przedwczesny;

3. N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni;

4. N09 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 6 dni;

5. N11 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw.;

6. N13 - Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni.

Świadczenie „Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w wartości JGP” zostało wprowadzone w celu zapewnienia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z porodem, w szczególności z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego. 

Czytaj: Poród bez znieczulenia powszechny >>>

NFZ informuje, że co do zasady znieczulenie stanowi element postępowania medycznego wchodzącego w skład porodu, a jego koszt znajduje się w wycenie odpowiedniej jednorodnej grupy pacjentów (JGP), tym niemniej na przestrzeni ostatnich lat o prawie 40 procent wzrosła liczba porodów w znieczuleniu zewnątrzoponowym. W opinii Funduszu niezbędne było stworzenie możliwości uzupełniającego rozliczenia kosztów znieczulenia w zakresie wykraczającym poza wartość zawierającą się w JGP.

Zakłada się, że efektem proponowanej regulacji będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa rodzących oraz ich dzieci, a także poprawa jakości usług związanych z porodem.

Wartość świadczenia na poziomie 8 punktów (około 416 zł) została zweryfikowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 26 czerwca 2015 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome