Minister zdrowia przyznał akredytację spółce Vito-Med z Gliwic. Szpital prowadzony przez spółkę...
06.10.2015
Podwyżki dla pielęgniarek i położnych dotyczą pielęgniarek epidemiologicznych, koordynujących i...
06.10.2015
Pacjenci coraz częściej rezygnują z procesów przeciwko lekarzom i szpitalom z powodu konieczności...
06.10.2015
Chorzy na szpiczaka plazmocytowego są zaniepokojeni brakiem jakiejkolwiek informacji ze strony...
06.10.2015
Rekordową liczbę 68 lekarzy objęto w Turynie śledztwem w sprawie domniemanych zaniedbań w dwóch...
06.10.2015
Jak zwiększyć dostępność do leków dla pacjentów? Aptekarze proponują ograniczenie liczby aptek...
06.10.2015
Ważne miejsce w działaniach placówki medycznej powinny zajmować profesjonalnie podejmowane...
06.10.2015
Gubernator Kalifornii podpisał w poniedziałek 5 października 2015 roku ustawę legalizującą...
06.10.2015
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkursy na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju...
05.10.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją numer 1/ZW/2015 zakazał wprowadzenia do obrotu produktu...
05.10.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 42/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
05.10.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i ZdrowieCzy obecnie należy wystawiać recepty na...
05.10.2015
Od 1 października 2015 roku osoby głuche oraz głuchonieme, odwiedzające stronę internetową...
05.10.2015
Wirus WZW typu B to drugi po tytoniu czynnik rakotwórczy, który może być przyczyną nawet 80 procent...
05.10.2015
Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął kształcenie na kierunku lekarskim. W poniedziałek 5...
05.10.2015
Osoby starsze wymagają dziś od nas dodatkowego wsparcia - mówiła premiera Ewa Kopacz podczas...
05.10.2015
Ponad 1000 zabiegów transplantacji szpiku przeprowadzono w ciągu pięciu lat w Centrum Onkologii...
05.10.2015
Kary więzienia w zawieszeniu wymierzył w poniedziałek 5 października 2015 roku sąd w Lublinie...
05.10.2015
Klinika w Madrycie, która odmówiła lesbijce sztucznego zapłodnienia, ma zapłacić odszkodowanie,...
05.10.2015
Dwoje pacjentów po pionierskich przeszczepach twarzy przeprowadzonych w Gliwicach w 2013 roku czuje...
05.10.2015
We wrześniu 2015 roku InterHealth Canada podpisał finalne umowy na finansowanie pierwszego w Polsce...
05.10.2015
Odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny pomogło uratować...
05.10.2015
Prawomocna jest już decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie profesora Bogdana Chazana,...
05.10.2015