Pracodawcy i związkowcy sygnalizują potrzebę stworzenia nowego systemu wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych. Napisali o tym w liście do ministra zdrowia, podpisali się pod nim: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, OPZZ i NSZZ „Solidarność".

Pracodawcy i związkowcy przekazali ministrowi zdrowia analizę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wprowadzającego wyższe płace dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego.

Z uwagi na szereg wątpliwości związanych ze sposobem podziału i przekazywania środków na rzecz podwyżek dla pielęgniarek i położnych pracodawcy i związkowcy zwrócili się do ministra zdrowia z prośbą o nowelizację istniejących przepisów. Ma to bowiem szczególne znaczenie w kontekście relacji z ZUS-em (na przykład w przypadku długotrwałej choroby) czy też w sytuacjach przeniesienia na inne stanowisko bądź konieczności zatrudnienia nowej osoby.

- W naszej ocenie nie można zachować przepisów w obecnym kształcie. Oczywiście, nie chodzi o zmianę kwot przyznanych pielęgniarkom i położnym, ale chodzi o zajęcie się płacami wszystkich pracowników zatrudnionych bądź współpracujących ze szpitalem. Nie można bowiem placówek medycznych i pracujących tam osób traktować wybiórczo. Albo działamy kompleksowo albo wcale - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 1 grudnia 2015 r.