Wycofany został produkt o numerze serii: 13262759A i dacie ważności: 09.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKline Export Ltd., Wielka Brytania.

Decyzja została podjęta w związku z informacją przekazaną przez przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego dotyczącą przeprowadzonej przez organ kompetentny we Francji kontroli w miejscu wytwarzania produktu. Istnieje ryzyko, że podana seria produktu nie spełnia wymagań jakościowych.

W związku z tym podana seria produktu nie może być stosowana w lecznictwie do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania.