Minister uczestniczy we wtorek 1 grudnia 2015 w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. 

Odnosząc się do spuścizny po poprzednikach, minister wskazał wśród priorytetów między innymi konieczność intensyfikacji procesu informatyzacji systemu zdrowia, potrzebę opracowania map potrzeb zdrowotnych oraz korektę pakietu onkologicznego. 

Wśród najbliższych planów legislacyjnych Radziwiłł wymienił projekty dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów, przesunięcia kontraktowania świadczeń, a także ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. 
 
 
Minister zapowiedział również podjęcie działań zmierzających do zatrzymania przymusu komercjalizacji placówek, zmiany w zakresie refundacji leków, przywrócenie staży podyplomowych dla lekarzy, wypracowanie koncepcji powrotu medycyny szkolnej, naprawienie zaniedbań w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zwracał również uwagę na konieczność wydania przepisów dostosowawczych do rozporządzenia w sprawie badań klinicznych oraz intensyfikację programów profilaktycznych.(pap)