O ile bezdyskusyjny jest dostęp do danych udostępnianych personelowi medycznemu, który udziela określonych świadczeń opieki zdrowotnej i jest zobligowany do zachowania tajemnicy zawodowej, o tyle należy zastanowić się w jakim stopniu i w jakim zakresie prawo wglądu w dane medyczne powinny mieć osoby należące do personelu niemedycznego.

Czym są dane medyczne, kogo należy zaliczyć do personelu niemedycznego oraz jakie dane mogą zostać mu udostępnione i w jakim zakresie – tego dowiesz się z komentarza praktycznego w LEX Przychodnia.

Aby poznać pełne możliwości tego produktu pobierz dostęp testowy http://www.produkty.lex.pl/przychodnia