BrainPort już wcześniej wzbudzał duże zainteresowanie u wielu osób niewidomych. Jednak do tej pory urządzenie nie było dostępne w Polsce. W czasie konferencji będzie okazja, aby się z nim zapoznać oraz porozmawiać z Rafałem Charłampowiczem, ekspertem w zakresie urządzeń wspomagających niewidomych, który odbył już szkolenie i osobiście testował BrainPort. 
 
Działanie BrainPortu polega na odwzorowaniu na języku obrazu z minikamery umieszczonej w okularach. "Obraz" tworzony jest przez 400 miniaturowych elektrod umieszczonych na płytce przypominającej lizak, którą użytkownik wkłada do ust. Pozwala to na stymulację języka w taki sposób, aby przekazać sygnał z kamery, który jest kodowany jako biało-czarny i dwuwymiarowy obraz. Białe punkty są przedstawiane jako stymulacja, czarne pozostają bez stymulacji. W rezultacie użytkownik „odczuwa obraz” za pomocą języka. W ten sposób brakującą informację ze zmysłu wzroku zastępuje informacja czuciowa/dotykowa z niezwykle bogato unerwionego języka. 
 
NZOZ OPTIMED prowadzi poradnię okulistyczną i specjalizuje się między innymi w doborze pomocy optycznych dla słabowidzących. W wyniku intensywnych starań nabył od producenta w USA demonstracyjny egzemplarz BrainPortu. Trzyosobowy zespół został przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia i dalszego szkolenia potencjalnych użytkowników. NZOZ OPTIMED oferuje prezentacje, szkolenia i sprzedaż urządzenia.