Minister zdrowia przyznał 50 stypendiów dla studentów i 5 stypendiów dla doktorantów za wybitne...
21.12.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z 21 grudnia 2015 roku nakazał spółce Apotex Polska sp. z...
21.12.2015
System Rachunków Zdrowia został wprowadzony na mocy zaleceń Eurostatu. Celem tego systemu jest...
21.12.2015
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała obwieszczenie w sprawie taryfy...
21.12.2015
Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach wdraża kolejne nowatorskie...
21.12.2015
Ministerstwo Zdrowia uznało, że osobą bliską dla pacjenta jest również partner tej samej płci....
Magdalena Okoniewska
21.12.2015
Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której Instytut Pomnik-Centrum...
21.12.2015
Najnowszej generacji sprzęt endoskopowy trafił do kliniki położnictwa i ginekologii Wojewódzkiego...
21.12.2015
Rada Przejrzystości na spotkaniu 28 grudnia 2015 roku przygotuje stanowisko w sprawie zasadności...
21.12.2015
Na nowotwory chorujemy głównie z powodu złego stylu życia oraz narażenia na zanieczyszczenia...
21.12.2015
Podwyżką w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku zostaną objęte tylko...
21.12.2015
Rada Społeczna Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie pozytywnie zaopiniowała...
20.12.2015
Przywódcy państwa mimo najlepszej opieki medycznej są bardziej zagrożeni przedwczesnym zgonem -...
20.12.2015
Trzeba zbudować całościowy program poprawy zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, na który złożą...
20.12.2015
Prawie 30 mln zł kosztować będzie rozbudowa szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie....
20.12.2015
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań...
20.12.2015
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny, przeznaczony dla...
18.12.2015
Ministerstwo Zdrowia uznało, że osobą bliską dla pacjenta jest również partner tej samej płci....
18.12.2015
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w...
18.12.2015
Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
18.12.2015
Środek leczniczy Pentosan firmybene-Arzneimittelotrzymał status leku sierocego na terenie Unii...
18.12.2015