Z bezpłatnego programu będą mogły skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Placówka znalazła się  w gronie wybranych w konkursie Ministerstwa Zdrowia. 
Wartość przewidzianego na dwa lata projektu wynosi ponad 1 mln zł. Ponad 96 procent tej kwoty pochodzić będzie z Funduszy Europejskich. Resztę stanowi wkład własny katowickiej jednostki EMC.

Projekt dziennych domów opieki  medycznej  zakłada zapewnienie kontynuacji opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją. Projekt wspiera również rodzinne więzi pomiędzy chorymi a opiekunami,  które są nadwyrężane w trakcie typowych pobytów szpitalnych.  

W trakcie dziennych pobytów w pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub pomoc w przygotowaniu pacjenta do dalszego korzystania z instytucjonalnej formy opieki.

Oferta usług leczniczych i rehabilitacyjnych Szpitala Geriatrycznego dla osób starszych  wciąż się rozszerza. Poza bezpłatną ofertą skierowaną do mieszkańców miasta Katowice, placówka EMC równolegle będzie realizowała ofertę rehabilitacyjnych pobytów dziennych dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do projektu, czyli osób spoza terenu miasta Katowice. 

W ciągu najbliższych tygodni do oferty szpitala dołączą pobyty długoterminowe oraz turnusy rehabilitacyjne zintegrowane z leczeniem kardiologicznym, neurologicznym czy pourazowym (ortopedycznym). Na bieżąco pacjenci mogą korzystać w krótkim terminie z diagnostyki i leczenia geriatrycznego, jak również z turnusów rehabilitacji geriatrycznej, których okres trwania na czas wakacji można elastycznie dopasowywać do potrzeb opiekunów korzystających z urlopów wypoczynkowych. 
Katowicka jednostka należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.   

Źródło: EMC