Wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje internetowe seminarium dotyczące nowych regulacji prawnych w...
17.12.2015
Konfederacja Lewiatan negatywnie oceniła fakt ponownego przedłużenia okresu obowiązywania umów o...
17.12.2015
Zarzuty korupcyjne, związane z pieniędzmi publicznymi, postawiła Prokuratura Apelacyjna w...
17.12.2015
W Europie nie ma jednego, dominującego modelu rynku aptecznego. Jeżeli jednak na rynkach tych...
17.12.2015
Sieć aptek Gemini otworzyła w listopadzie 2015 roku nową placówkę w Gdańsku. Apteka jest...
17.12.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 64/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
17.12.2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców na działania w...
17.12.2015
W I katedrze i klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzono pierwszy w...
17.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o...
16.12.2015
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił pielęgniarki podczas spotkania 16 grudnia 2015 roku,...
16.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w wyroku z dnia...
16.12.2015
Zwiększenie finansowania, wzmocnienie kompetencji pełnomocnika ds. zdrowia publicznego, dodanie do...
16.12.2015
Środa 16 grudnia 2015 roku jest we Włoszech dniem ogólnokrajowego strajku lekarzy publicznej służby...
16.12.2015
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 roku -...
16.12.2015
Tegoroczną edycję konkursu Innowator Mazowsza zdominowały nowości w medycynie, między innymi...
16.12.2015
Każdego roku aż 88 procent spośród 8,5 mln palaczy w Polsce chce zerwać z nałogiem. Jednak na każde...
16.12.2015
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zakłada, że szpitale nie będą się musiały już...
16.12.2015
Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowadzić normalne życie zawodowe. Zapewnia im to...
16.12.2015
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami pracowników sektora ochrony...
16.12.2015
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Mirosławowi Jeleniewskiemu...
15.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...
15.12.2015
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 roku -...
15.12.2015
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół zadaniowy do spraw wymagań programów lekowych....
15.12.2015
Jednym z najgroźniejszych nowotwór złośliwych w Polsce nadal jest rak żołądka, który na dodatek...
15.12.2015
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o informacje na temat planowanych działań...
15.12.2015