Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na sprawniejsze ich przetwarzanie, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. Rozwiązania te omówione zostały w publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer pt. „Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT”.

W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT).

- Oceniając pracę, należy stwierdzić, że stanowi ona interesujące dzieło o dużej wartości poznawczej i aplikacyjnej. Autorzy pokazują kierunek, w którym powinna ewoluować polska ochrona zdrowia, aby być bliżej pacjenta, by wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności i aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu zdrowotności naszego narodu i jakości jego życia - napisał w recenzji publikacji profesor zw. dr hab. Józef Penc.

Recenzent podkreślił, że zawarte w publikacji treści są nowym, istotnym elementem rozważań nauk o zarządzaniu w odniesieniu do niezwykle ważnej dziedziny życia. „Może ona i powinna stanowić cenne źródło i inspirację dla kierownictwa różnych instytucji ochrony zdrowia, wykładowców i studentów studiujących nauki medyczne i pokrewne. Moim zdaniem wychodzi ona naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na przemiany w polskim systemie ochrony zdrowia" - czytamy w recenzji.

Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo w ramach przedsprzedaży. Planowana data wydania to 1 lipca br.

Autorami publikacji są Karol Korczak i Tomasz Adam Karkowski

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.