Lek ten jest stosowany w ramach programu lekowego: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.2, M07.3)”, a także w ramach programu lekowego: „.Leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)”.

Rada przygotuje także opinię na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Zostaną ocenione programy:
„Program polityki zdrowotnej profilaktyki chorób płuc dla rolników z Powiatu Łęczyńskiego na rok 2016”,
„Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia” (miasto Józefów),
„Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej” (powiat gnieźnieński).