Elektroniczna wersja „Wakacyjnego Poradnika Pacjenta” dostępna jest na stronie Biura w zakładce „Edukacja – poznaj swoje prawa”. Wersja drukowana będzie dystrybuowana podczas ogólnopolskich wyjazdów edukacyjnych Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

18-stronicowa broszura zawiera przydatne porady oraz informacje dotyczące profilaktyki, ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwości korzystania z pomocy medycznej poza miejscem zamieszkania. Wszystkie informacje podane są w przystępnej, bogato ilustrowanej formie.

Wydawnictwo zostało przygotowane przez specjalistów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta a jego poprzednia edycja cieszyła się dużą popularnością wśród osób udających się na letni wypoczynek.