Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii: 504381, data ważności: 04.2017
Numer serii: 505151, data ważności: 05.2017
Numer serii: 505471, data ważności: 05.2017
Numer serii: 506021, data ważności: 06.2017
Numer serii: 503351, data ważności: 03.2017
Numer serii: 504031, data ważności: 04.2017
Numer serii: 504231, data ważności: 04.2017
Numer serii: 504341, data ważności: 04.2017
Numer serii: 506161, data ważności: 06.2017
Numer serii: 506321, data ważności: 06.2017
Numer serii: 508221, data ważności: 08.2017
Numer serii: 509121, data ważności: 09.2017
Numer serii: 510111, data ważności: 10.2017
Numer serii: 510121, data ważności: 10.2017
Numer serii: 510461, data ważności: 10.2017
Numer serii: 510471, data ważności: 10.2017
Numer serii: 601201, data ważności: 01.2018
 
Podmiotem odpowiedzialnym jest PharmaSwiss Cesaka Republika s.r.o.
 
Główny Inspektor Farmaceutyczny 25 maja 2016 roku decyzją nr 4/WC/2016 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju następujące serie produktu Lignocainum: 504381, 505151, 505471 oraz 506021 w związku z podejrzeniem braku spełnienia wymagań jakościowych w zakresie rozszczelnienia opakowania bezpośredniego (tuby).
 
10 czerwca 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu podanych serii produktu. Decyzja została podęta po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w związku ze zgłoszeniami reklamacyjnymi związanymi z rozszczelnieniem tub.