- Dzięki miejskim dotacjom warszawiacy mogą się leczyć w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych szpitalach i ośrodkach zdrowia – mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz, prezydent Warszawy – Przez ostatnie 10 lat wsparliśmy je sumą ponad 1 mld zł. i ten wkład finansowy widać w jakości infrastruktury i sprzętu.    
 
Miejskie podmioty lecznicze prowadzą postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót i dostawców sprzętu, i aparatury medycznej. W niedługim czasie zostaną rozstrzygnięte postępowania na  modernizację zabytkowego budynku A Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w którym zlokalizowany będzie między innymi zespół i intensywnej opieki pooperacyjnej, pododdział dzieci młodszych oraz oddział dzieci starszych (koszt wyniesie 22,1 mln zł, jest to zadanie wieloletnie oraz na budowę nowej przychodni lecznictwa otwartego w dzielnicy Bemowo (rejon Chrzanowa) dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych: onkologicznej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii, gastroenterologii, poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci. Koszt tej inwestycji wyniesie 15,2 mln zł, również jest to zadanie wieloletni.
 
Postępowania przetargowe dotyczą także zakupu angiografu stosowanego w kardiologii interwencyjnej dla potrzeb Szpitala Bielańskiego za 3,9 mln zł, modernizacji pomieszczeń poradni zdrowia psychicznego oraz poradni terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu w przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów przy ulicy Belgijskiej 4, koszt tej inwestycji wyniesie 705 tys. zł, modernizacji pomieszczeń poradni ginekologiczno-położniczej w przychodni SZPZLO Warszawa Ochota przy ulicy Szczęśliwickiej 36 za 805 tys. zł, modernizacji pomieszczeń poradni dziecięcej, poradni alergologicznej oraz poradni gastroenterologicznej w przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Południe przy ulicy Saskiej 61, której koszt wyniesie 850 tys. zł a także modernizacji pomieszczeń poradni dzieci oraz  POZ dla dorosłych w przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ przy ulicy Otwockiej 1 za 700 tys. zł.

Miasto zarezerwowało także środki w wysokości 40 mln zł na powstanie przychodni ze szpitalem jednodniowym na Białołęce, a także przekazało SPZOZ Warszawa Białołęka teren, w nieodpłatne korzystanie, u zbiegu ulic Przykoszarowej i Białołęckiej o powierzchni ponad 12 tys. mkw, przeznaczony pod tę inwestycję.

Jednocześnie SPZOZ Warszawa Białołęka - przyszły użytkownik obiektu - prowadzi prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.  31 maja 2016 roku podpisano umowę o opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej przychodni, która stanowić będzie podstawę dalszych prac projektowych. Umowny termin wykonania koncepcji to 31 ica 2016 roku.