Autoryzacja, to nic innego jak zatwierdzenie, zaakceptowanie, wyrażenie zgody na wykorzystanie. Istotą autoryzacji jest więc zatwierdzenie badania, ustalenie, iż zostało wykonane zgodnie z przyjętymi procedurami i nadaje się do przekazania zleceniodawcy. Kwestia metod ustalania zgodności przebiegu badania z procedurami jest tylko i wyłącznie kwestią doboru narzędzi. 
Dzięki odpowiednio zaawansowanym informatycznym systemom laboratoryjnym diagnosta jest w stanie uzyskać i ocenić wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o autoryzowaniu konkretnych badań.
Autorzy stanowiska podkreślają, że autoryzacja na podstawie danych z systemu informatycznego o wysokim stopniu zaawansowania pozwala w znakomicie lepszym stopniu wychwycić te badania, które na autoryzację nie zasługują. Jest ona znacznie skuteczniejsza, a kwestia obecności lub nieobecności osoby autoryzującej w pomieszczeniu laboratorium, w którym odbywają się wszystkie fazy badania, nie ma żadnego znaczenia praktycznego dla zasobu informacji jakimi dysponuje podejmując decyzję o autoryzacji lub odmowie autoryzacji badania. Niezależnie bowiem od tego, czy w przedmiotowym laboratorium była ona obecna, posiada dokładnie taki sam zestaw danych o wszystkich istotnych elementach procesu analitycznego.
Członkowie Forum podkreślają, że wobec dostępności zaawansowanych systemów informatycznych i szerokiego wkraczania technik telemedycznych, dokonuje się zmian w całym ustawodawstwie. Dopuszczone prawnie zostało między innymi dokonywanie przez lekarzy opisów badań obrazowych wykonywanych u pacjentów z którymi lekarze nie mieli żadnej osobistej styczności (a ocenę swą wydają wyłącznie w oparciu o analizę obrazu). 
„Nie sposób odmówić analogicznego uprawnienia diagnostom laboratoryjnym, którzy również w przypadku istotnej części badań oceniają nie fizycznie istniejącą próbkę (często zamkniętą w specjalistycznym urządzeniu) ale obraz wyświetlony na monitorze komputerowym, który właściwości tej próbki odzwierciedla” – czytamy w komunikacie. 
W świetle wszystkich wyżej wymienionych okoliczności, stosowanie technik telemedycznych, w tym zdalnej autoryzacji, jest nie tylko prawnie dozwolone ale i racjonalnie uzasadnione, a przy tym wymusza stosowanie rozwiązań organizacyjnych służących jak największej i najbardziej obiektywnej kontroli nad procesem analitycznym – stwierdza komunikat.
Na temat zdalnej autoryzacji wyników badań krytycznie wypowiedziała się Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, której stanowisko według Forum wykazuje cechy anachroniczności, a Izba „ zdaje się nie zauważać zmian zachodzących we współczesnym świecie”. 
Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej tworzą: Alab laboratoria sp. z o.o., Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sp. z o.o., Diagnostyka sp. z o.o., Synevo sp. z o.o., Synlab Sp. z o.o.