Prof. Izdebski: Ustawa 2.0 sama nie ożywi nauki

Szkolnictwo wyższe

Wprowadzane przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce zasady mogą pozytywnie wpłynąć na aktywność wielu środowisk naukowych, ale realne są obawy o ich wpływ na badania podstawowe - stwierdza w...

24.09.2018

Gowin: Uczelnie muszą zacząć od statutów

Szkolnictwo wyższe

Wejście w życie od 1 października nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce będzie rewolucją dla uczelni. A najważniejszym ich zadaniem w najbliższym roku będzie przygotowanie nowych statutów -...

19.09.2018

Gowin: Nowa ustawa to wolność i jakość

Szkolnictwo wyższe

Konstytucję dla Nauki odróżnia się od obowiązujących dotychczas przepisów to, że stawia na wolność i jakość. Wyższa jakość kształcenia studentów to kwestia kilku lat, a przełom w badaniach naukowych...

18.09.2018

Koźmiński i SGH wysoko w rankingu studiów o zarządzaniu

Szkolnictwo wyższe

Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 20., a Szkoła Główna Handlowa 68. miejsce na świecie pod względem jakości studiów magisterskich z zakresu zarządzania w opublikowanym właśnie przez Finacial Times...

14.09.2018

Trzy uczelnie razem będą kształcić weterynarzy

Szkolnictwo wyższe

Trzy uniwersytety z - UMK, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - uruchamiają wspólnie kierunek studiów - weterynarię. Rekrutacja...

07.09.2018

Spór o astronomię na liście dyscyplin naukowych

Szkolnictwo wyższe

Polskie Towarzystwo Astronomiczne apeluje o utrzymanie astronomii jako odrębnej dziedziny nauki, obawiając się jej marginalizacji. W projekcie resortu nauki astronomia została zaliczona do nauk...

04.09.2018

Opublikowano ustawę 2.0

Szkolnictwo wyższe

W Dzienniku Ustaw opublikowano Prawo o szkolnictwie wyższym - Ustawy 2.0. Przepisy mają obowiązywać od 1 października 2018 r. Ustawa zmienia strukturę szkół wyższych oraz wprowadza nowe zasady...

31.08.2018

Pieniądze na badania naukowe pod kontrolą ministra

Szkolnictwo wyższe

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej, której projekt przygotował resort nauki, może zawierać poważną lukę. Nie wiadomo, jakie kryteria przyjmie minister, decydując o...

30.08.2018

Resort nauki rozpoczyna konsultacje wdrażania Ustawy 2.0

Szkolnictwo wyższe

Rozpoczyna się wdrażanie Ustawy 2.0. Minister nauki zapowiedział, że nowy akt prawny zwiększy autonomię uczelni oraz podniesie jakość kształcenia i badań naukowych. Nie jest przypadkiem, że wdrażanie...

24.08.2018