Procedura tworzenia list czasopism naukowych nadal kontrowersyjna

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Resort nauki i szkolnictwa wyższego znowelizował rozporządzenie, które określa zasady tworzenia listy punktowanych czasopism naukowych. Nie uwzględnił jednak przy tym większości uwag, które zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zmiana według ekspertów może pogłębić problemy - z i tak mocno krytykowaną - listą.

13.12.2019

Anna Budzanowska nowym wiceministrem nauki

Szkolnictwo wyższe

Anna Budzanowska, dotychczasowa dyrektor generalna w resorcie nauki, została powołana na stanowisko wiceministra. Odpowiadała za projekty strategiczne w ministerstwie, teraz przewodniczy pracom zespołu ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

11.12.2019

Zmiany w zasadach finansowania instytutów PAN

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo nauki przygotowało projekt rozporządzenia dostosowującego zasady finansowania instytutów Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym również przepisów dotyczących katalogu źródeł przychodów instytutu PAN.

10.12.2019

Przemysław Kurczewski zastępcą dyrektora NCBR

Szkolnictwo wyższe

Powołano nowego zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Został nim Przemysław Kurczewski. i Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz studiów Master of Business Administration (Executive MBA) na Politechnice Warszawskiej.

05.12.2019

Dodatek także dla koordynatorów dyscyplin w NCBR

Szkolnictwo wyższe

Koordynatorzy dyscyplin naukowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wkrótce z prawem do dodatku. Resort nauki wyszedł z założenia, że pensje pracowników nie są dostosowane do realiów, bo nie zmieniły się za bardzo od 2010 r., a zwiększył się zakres zadań Centrum.

05.12.2019

Związkowcy pytają o podwyżki dla pracowników naukowych

Szkolnictwo wyższe

Podwyżek dla nauczycieli akademickich nie uwzględniono w budżecie na 2020 r. - zauważa Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". Związkowcy podkreślają, że oczekują, że zgodnie z obietnicą Jarosława Gowina pensje pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 r. wzrosną o 10 proc.

03.12.2019

Naukowiec może odpowiedzieć za autoplagiat

Szkolnictwo wyższe

Powielanie fragmentów artykułów tak, by dorobek wydawał się większy niż w rzeczywistości może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Systemy antyplagiatowe, którymi skanuje się prace, wykażą podobieństwa do już publikowanych prac. W Gdańsku doprowadziło to do odebrania habilitacji.

03.12.2019

Łatwo zablokować nominację na profesora

Szkolnictwo wyższe

Procedury wokół zdobycia tytułu profesora „belwederskiego” bywają bolesną nauką. Obecnie wielu kandydatów do tego zaszczytu przestraszyło się zmiany przepisów i szturmem złożyło o to wnioski. Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną rozpatrzone, bo brakuje przepisów, które określałyby termin wydania decyzji Prezydenta.

02.12.2019

Nawet 345 mln zł dla UAM

Szkolnictwo wyższe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureat pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dostanie 345 mln zł przez najbliższe siedem lat. O celach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, rozmawiali podczas konferencji w Poznaniu przedstawiciele MNiSW i UAM.

27.11.2019

WSA: Konsul honorowy pozbawiony tytułu doktora habilitowanego bezprawnie

Szkolnictwo wyższe

Unieważnienie uchwały Rady Wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego o uznaniu zagranicznego stopnia naukowego było sprzeczne z prawem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Brak właściwych dokumentów i wyjaśnienia ministerstwa nauki nie są wystarczającą podstawą unieważnienia decyzji - dodał sąd.

25.11.2019

Powstanie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych

Szkolnictwo wyższe

Resort cyfryzacji opracuje nowy model kształcenia specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Powstanie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, której celem będzie kształcenie specjalistów.

20.11.2019

Prezydent podpisał zmiany w wynagrodzeniach pracowników PAN

Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał nowelę ustawy zakładającą określenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz. Początkowo projekt zakładał też wzmocnienie kompetencji nadzorczych prezesa PAN, ale rząd się z tego wycofał.

07.11.2019

Prof. Zajadło: Trzeba uodpornić studentów na instrumentalizację prawa

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Podobnie jak w okresie PRL wykładowcy wydziałów prawa stają obecnie wobec zagrożenia upolitycznieniem i instrumentalizacją prawa - mówi prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego. I dodaje, że ich obowiązkiem jest wyrabianie u studentów odporności na takie zabiegi, by po studiach byli wierni etosowi swojego zawodu.

06.11.2019

Pani z dziekanatu wciąż dzieli i rządzi

Szkolnictwo wyższe

Aż 46 proc. studiujących jest niezadowolonych z funkcjonowania wirtualnego dziekanatu na swojej uczelni. Pod dziekanatami okresowo wciąż wiją się kolejki, a kartka na drzwiach pracowni bywa jedynym źródłem informacji, że zajęcia zostały odwołane i kiedy się odbędą.

05.11.2019

Dr Kawecki: Łatwiej dostosować studia do rynku pracy

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą RODO

Ustawa 2.0 ma wiele zalet, należy do nich elastyczność kadrowa oraz to, że uczelnia ma swobodę w zmianie 30 proc. zakresu merytorycznego kierunku studiów. Nie musi uzyskiwać na to żadnych pozwoleń, co oznacza, że może sprawniej reagować na potrzeby rynku - ocenia dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

04.11.2019

Minister ogłosił listę uczelni badawczych

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki ogłosił listę uczelni badawczych, które będą flagowymi ośrodkami akademickimi w Polsce, z czym wiąże się wyższe dofinansowanie. Wyłoniono je w konkursie "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Na liście znalazło się dziesięć szkół wyższych.

30.10.2019

Niepubliczne uczelnie bez szans na kształcenie nauczycieli

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Studia pedagogiczne wkrótce tylko na publicznej uczelni? To efekt zmian wprowadzonych przez Ustawę 2.0, która wymusiła, by uczelnie niepubliczne i słabsze państwowe, chcące kształcić nauczycieli - szukały partnerów wśród publicznych uniwersytetów. Problem w tym, że te podmioty ze sobą konkurują i takie umowy są rzadkością.

30.10.2019

Prof. Woźnicki: Ustawa o szkolnictwie wyższym wymaga zmian

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Projekt Ustawy 2.0 powstał z poszanowaniem kultury i techniki legislacji, niestety na etapie prac w parlamencie wprowadzono niekorzystne poprawki, których nie przedyskutowano ze stroną społeczną - mówi prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Jego zdaniem przez to część przepisów wymaga szybkiej zmiany.

28.10.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski