Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia) - wyjaśnia UW w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Żeby zapisać się na szczepienie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 10 maja do godz. 9.00. Nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki, które będą dostarczane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie liczby osób zgłoszonej przez wykonującą szczepienie firmę CenterMed. Rozpoczęcie szczepień przewidziane jest na przełomie maja i czerwca.

Zaszczepić się będą mogli nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 18. rok życia i osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.