Czas na zmiany! Już niedługo dziekanaty odejdą do lamusa, a ich zadania przejmą BOS-y. To jest historyczna zmiana w strukturze administracyjnej naszej uczelni w roku jej 20-lecia. W Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie) studenci, doktoranci, a także uczestnicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających będą załatwiać wszystkie swoje sprawy dotyczące toku nauki - można przeczytać na stronie uczelni. 

Z informacji wynika, że przewidziano 4 BOS-y obsługujące poszczególne wydziały. Niebawem rektor ma ogłosić konkurs dla studentów i doktorantów UZ dotyczący identyfikacji wizualnej BOS-ów, każdy z nich ma już przypisany kolor, a studenci biorący udział w konkursie będą musieli się dostosować do tej kolorystyki.

Lista BOS-ów:

  • BOS_1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Prawa i Administracji / budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;
  • BOS_2: Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Artystyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii / budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;
  • BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania / budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;
  • BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu / budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

 
Zgodnie z założeniami każdy BOS będzie obsługiwał około 3 tys. studentów i dla ich wygody będzie znajdował się blisko bazy dydaktycznej. - Natomiast dziekani będą oni mieli swoje siedziby w dotychczasowych miejscach, ale przy każdym BOS-ie znajdzie się pokój – wspólny dla kilku prodziekanów ds. studenckich wymieniających się zgodnie ze stałym tygodniowym harmonogramem dyżurów – tłumaczy prof. Barbara Literska, prorektor ds. Studenckich.

Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się odbywała tamże do końca sesji poprawkowej 2020/2021. Wraz z przeniesieniem kierunków z Sulechowa do Zielonej Góry z dniem 1 października 2021 r. obsługa studentów będzie się odbywała w BOS-ie_2. Rekrutacja na kierunki, które do tej pory prowadzone były w Filii w Sulechowie: żywienie człowieka i dietoterapia oraz energetyka będzie prowadzone odpowiednio przez Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego deklarują, że wprowadzając te zmiany mają na celu ujednolicenie sposobu obsługi studentów umożliwiające prowadzenie prawidłowej dokumentacji. - Sami studenci już niebawem również powinni zauważyć nie tylko lepszą jakość i sprawność, ale i większą dostępność do kadry administracyjnej. Chodzi tu również o studentów niestacjonarnych, którzy mogli mieć to tej pory problem z dostępem do dziekanatów - czytamy w komunikacie uczelni.

Już niedługo na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” mają pojawić się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku.

Czytaj także: Nauczyciel akademicki nie odpowie dyscyplinarnie za przekonania>>